Every little bit of education helps

Det er en af konklusionerne i denne bog om fattigdommen her i verden. Med en veldokumenteret gennemgang af fattigdomsstrukturen og de holdninger og regeringer, der tilsammen skaber ’the poverty trap’ belyses årsager, virkning og fremtidige muligheder for indbyggerne i tredjeverdenslande.

Især er afsnittet om skole og uddannelse interessant. Holdningen hos mange fattige indere er, at man skal satse på det barn, der ser ud til at have evnerne med det resultat, at der ikke ofres ressourcer på de andre børn. Skolegangen og forholdet til børnene er ofte forbundet med mange fordomme, og der er en tendens til, at børn fra lavere kaster får dårlige karakterer, og de negative forventninger til disse børn ender med at blive deres skæbne. Organisationen Pratham har taget kampen om grundskolen op og skabt bemærkelsesværdige resultater.

Er manglende skolegang et problem, så er overbefolkning et andet. I Indien gennemførtes på ordre fra Indira Gandhis søn tvangssterilisering af mere end otte millioner mennesker. Efter sigende var den brutale adfærd årsagen til, at Indira Gandhi tabte valget i 1977. Helt anderledes positiv indflydelse havde et familieplanlægningsprogram, der henvendte sig til gifte kvinder i den fødedygtige alder.

En del af overbefolkningsproblemet er teenagegraviditeter som forskellige myndigheder kæmper imod under slagordene: Abstain, Be faithful, use a Condom – or Die (ABCD).

Forskellige metoder har været forsøgt, men det har vist sig, at en gratis skoleuniform kan fastholde pigerne længere tid i skolen, og netop skolegang kan forsinke graviditeten for to ud af tre teenagepiger.

I Brasilien ser det ud til, at soaps i fjernsynet kunne påvirke fødselstallet, fordi de ideelle mennesker i soapen ofte havde få børn.

Bogen nævner utallige muligheder for at komme ud af fattigdommen, blandt andet kan det at gøre kvinder til jordbesiddere give dem så meget magt i familien, at de får indflydelse på familieplanlægningen.

Bogen behandler desuden emner som diktatoriske regeringer, mikrolån og landsbyråd i lighed med de beskrivelser og erfaringer Muhammad Yunus og C. K. Prahalad fremstiller (begge på bogvægten.dk).

Abhijit V. Banerjee og Esther Duflo

304 sider

Penguin

Udgivet: 2011

Birte Strandby