De mange ændringer samfundet gennemgår i disse år, den teknologiske, brugen af sociale medier, den voldsomt forøgede adgang til viden har selvsagt også indflydelse på litteraturen. Tidligere forsagede man den biografiske litteraturanalyse, og forventede at et værk kunne opfattes som et autonomt projekt, men skiftet fra en skriftlig kultur til en kultur præget af medieret mundtlighed har bevirket at der er opstået nye vilkår for medieret identitetsdannelse og samvær, og den borgerlige samfundsordens sfæreopdeling af menneskers liv gælder ikke længere. Med Villy Sørensens udtryk, så er forfatteren som privatperson nu ligegyldig. Nu gælder det den fremadrettede identitetsskabelse og det samlede værk, der kan bestå af biografiske og fiktive dele. Ydermere kalkuleres med at værket indgår i et efterfølgende energikredsløb, der også er en del af værket og som vækker en egen interesse. Det vil sige forfatteren (kunstneren) har forventninger til publikums og anmelderes reaktioner efter en udgivelse. Et eksempel herpå er Karl Ove Knausgård, som flere familiemedlemmer overvejede at sagsøge efter udgivelsen af Min kamp.

Jørgen Leths Det uperfekte menneske oplevede også hype efterfølgende, og Klovn med Frank Hvam og Casper Christensen repræsenterer ligeledes fænomenet, der er provokerende og væsentlig i sin æstetisk betonede brug af kendiskredsløb. Men vi kan stadig konsumere det som vi plejer.

Tiden tilhører nu semionauten der udtænker nye veje, man kan bevæge sig mellem tegnene, og det ’at føre sig frem i medierne’ bliver også en selvstændig kunstnerisk udtryksform. Måske ud fra devisen: hellere sætte sig selv i scene end at afvente, at andre gør det.

Jon Helt Haarder har opfundet begrebet og uddyber det yderligere i Performativ biografisme. Blandt andet er et kapitel tilegnet gennemgangen af avantgardekunstneren Claus Beck-Nielsens iscenesatte død og begravelse. Det vakte en del opsigt, og Claus Beck-Nielsen genopstod efter begravelsen som Das Bechwerk. Ifølge Haarder undgik omtalte Beck-Nielsen et selvmord ved at konvertere sit selvhad til et fortløbende kunstprojekt.

Et interessant indslag i litteraturteorien med nye vinkler og præsentation af en genre, vi formodentligt kommer til at se mere til.

Jon Helt Haarder

320 sider

Gyldendal

Udgivet: 13.05.2014