… spændstige og dristige dannelsesidealer er nødvendige …

Man kan vælge at gå i panik over vores manglende forsøg på at løse klimaproblemerne, men man kan også i stedet erkende, at vi har brug for en bæredygtig udvikling på alle niveauer. I denne bog bliver vi præsenteret for en pædagogik, der kan forklare klimaproblemerne for de mindste og samtidigt give dem redskaber til at gøre den indsats, som vi voksne alt for længe har afholdt os fra at gøre.

Det vil i nogle tilfælde sige, at vi forventer ungerne gør det, som vi ikke selv er i stand til, men når man læser de forskellige bud på mulige bæredygtighedspædagogikker, giver det meget god mening.

For ikke blot at overføre klimaangst til børnene er det praktisk først og fremmest at hjælpe dem til forståelse for sammenhænge i naturen ud fra et science-orienteret dannelsesbegreb. Det vil sige, man skal forstå helheden og mangfoldigheden, og hvordan alting er forbundet. Rent pædagogisk handler det om at skabe et læringsmiljø med vægt på tre begreber, natur, udeliv og science. 

For den bæredygtige daginstitution er der flere muligheder, eksempelvis med hensyn til indretning af miljøer der kan give plads til, at barnet selv undersøger elementer fra naturen. I bogen omtales muligheden for at indrette vand-, lyd- og lysmiljøer. 

Desuden kan deltagelse i genbrug, affaldssortering eller eventuelt kunstneriske byggeprojekter med affaldsmateriale medvirke til at øge bevidstheden hos de små. Men det kan også handle om at skabe en dramatiseret fortælling med leg der forholder sig til naturvidenskab på en eller anden måde. Bogen har mange eksempler og mange referencer til forskning på området.

Generelt en bog der er brug for. Ideerne er mange og gode, men kan måske komme i konflikt med dårlige normeringer i daginstitutionerne – hvilket i princippet er sært, da menneskelig arbejdskraft jo er den eneste ressource, vi ikke er ved at løbe tør for.

… en pædagogik for bæredygtighed er ikke bare et pædagogisk projekt. Det er et nødvendigt samfundsmæssigt projekt, hvor børn og voksne udtrykker en fælles interesse, nemlig en handling til støtte for menneskehedens og klodens overlevelse.

Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

Stig Broström og Thorleif Frøkjær

137 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2021

Birte Strandby