Peter Nielsen har skrevet fire små, appetitlige bøger om vores natur, og de dyr man kan finde. Siderne er tæt besat med gode fotos og fine tegninger. Bøgerne er inddelt i kapitler, og kronologien er nogenlunde ensartet fra bog til bog: Stedet beskrives, herefter er der et kapitel om, hvordan man forbereder en indsamling af insekter i skoven (for eksempel), og dernæst lidt om, hvad man kan forvente at møde – og hvor. En samlet oversigt over kapitlerne ville nok have været en hjælp. Til gengæld er det som nævnt fine bøger, omend et kritikpunkt kunne være, at det er svært at se, hvem der er målgruppe, idet bøgerne tilsyneladende henvender sig til børn fra 3. – 4. klasse i forbindelse med forberedelse af safarien, mens de faglige informationer jævnligt er rigeligt avancerede også for voksne.

På jagt efter små dyr – I hus og have

Denne bog begynder med lidt historie om disse mennesker, der først er blevet fastboende de sidste 10.000 år, og om de dyr der fandt vej ind i huset og dem, der blev i haven. Der er en omfattende gennemgang af vores nærmeste omgivelser, og man forbavses over, at der er så mange af dem!

På jagt efter små dyr – I vandet

I modsætning til de andre bøger er der ingen historie eller geografi efter indledningen, men direkte overgang til Den næringsrige sø og Den næringsfattige sø der beskrives, uden at der dog er forklaring på, hvorfor de pågældende søer er næringsrige- eller fattige.

På jagt efter små dyr – I skoven

Denne bog begynder også med lidt historie, eksempelvis nævnes at den danske krigsflåde i 1800-tallet var bygget af næsten 100.000 egetræer. Værket går systematisk værks med inddeling i nåle- og løvtræer, træernes frugter, og hvordan planter giver liv til dyrene, og hvilke dyr der lever ved hvilke planter. Umiddelbart meget fornuftig, men man studser lidt over sætninger som: Gedehamse er hvepse, der lever i samfund.

På jagt efter små dyr – På stranden

Her beskrives stranden i forhold til for eksempel have og skov, og der er lidt om tidevand og månen. Dernæst er der en kort gennemgang af strande, det vil sige klitter, stenkyster, skrænter og marsk, hvorefter følger korte beskrivelser af de enkelte dyr de pågældende steder.

Trods de meget smukke og nøjagtige tegninger kan det være lidt vanskeligt at artsbestemme de enkelte insekter, især da nogle åbenbart bedst kan præciseres ud fra deres størrelse – to eller tre mm. Det er trods bøgernes få sider ikke helt nemt at finde rundt, og registeret er ikke den store hjælp, da nogle insekter står med deres danske kaldenavn og andre med navnet på latin. Informationstætheden er variabel, men det meget indbydende layout kunne sagtens gøre bøgerne til – som der står i indledningen – et lille bidrag til en måske livslang spændende opdagelsesrejse i den natur, vi alle er en del af og give en større forståelse for at bevare den.

Forfatter: Peter Nielsen

80 sider pr. bog, 129 kr. (også pr. bog)

Gyldendal