En fortælling om et kultursammenstød

I 1997 var der i amerikanske såvel som i danske medier en historie (The Pramcase) om en ung mor, Lotte, der blev anholdt, fordi hun havde ladt sin datter stå udenfor i barnevognen, mens hun og barnets far var på restaurant. De kunne se barnevognen fra restauranten, og barnet sov trygt. En tjener gjorde dem opmærksom på, at det ikke var en god idé, og måske var det her, forældrene burde have reageret. Efterfølgende henvender to gæster sig til restaurantens ejer om den forladte barnevogn med barnet, og så ankommer politiet hidkaldt af bekymrede forbipasserende. Moren bliver anmodet om at forlade stedet med sin barnevogn, men går først tilbage til restauranten for at betale, og da hun kommer ud igen bliver både hun og barnets far arresteret, og myndighederne tager sig af babyen.

Lotte ryger i fængsel og hendes barn bliver anbragt hos en plejefamilie. Med hjælp fra det danske konsulat får hun datteren igen og rejser hjem til Danmark.
Romanen omfatter hele historien med forudgående hændelser og efterfølgende sagsanlæg mod byen New York. Sagsanlægget er et mediestunt fra Lottes side, der som skuespiller er meget glad for den mediebevågenhed, der følger med affæren.

Lotte taber sagen. At man så kan bebrejde de amerikanske myndigheders den grove tilsidesættelse af barnets tarv, som der er tale om, når man fjerner et etårigt barn fra moren – er en anden sag.

Bortset fra de voldsomme reaktioner på en opførsel, der i hvert fald ikke på den tid var så usædvanlig i Danmark, rummer romanen ikke de store budskaber.

Ormen i æblet – En barnevogn i New York

Anette Sørensen Habel

175 sider
mellemgaard
Udgivet: 03.12.2012

Birte Strandby