Dybdegående, grundig og velskrevet udlægning af, hvordan den seksuelle frihed fandt sin vej til Danmark.

Modsat hvad man med sin hverdagsignorance kunne gå og tro, så begyndte det ikke i 1968 men i tyverne, da østrigeren Wilhelm Reich så småt aner omfanget af seksualitetens betydning for menneskets velvære. Reich kom med i kredsen om Freud. Han havde et bud på en fusionering mellem Freuds seksualteori og Marx økonomiske ditto, og udviklede sin egen teori: Psykisk sygdom skyldes alene manglen på skyldfrie, gentagne og tilfredsstillende orgasmer. En teori der både var excentrisk og chokerende for omgivelserne, men Reich vandt med sine

improviserede taler om massernes seksualnød i det kapitalistiske samfund og den politiske nødvendighed af sex før ægteskabet

et betydeligt gehør, og hans bog Ungdommens seksuelle kamp fra 1932 blev solgt i 10.000 eksemplarer på kun seks uger.

Wilhelm Reich finder tilhængere i Danmark, blandt andet Tage Philipson, der deler Reichs opfattelser, og i øvrigt i sin egen familie har oplevet ødelæggelserne fra et undertrykkende system og en autoritær opdragelse. I det hele taget lurer oprøret flere steder, og i tyvernes Danmark turnerer Thit Jensen og lægen Jonathan Leunbach med foredrag om seksualoplysning. Samme Leunbach går ind for fosterfordrivelse, og der åbnes for debatten om fri abort, om end Leunbach i første omgang må i fængsel for sin aktivitet på området.

Bogen præsenterer en broget forsamling af tidens meningsdannere og tilbyder i sin beskrivelse af det hæmmede samfund og senere nationalsocialismens hykleri en forklaring på behovet for oprør.

Med til meningsdannerne hører K. K. Steincke, der var en af bagmændene bag abortlovgivningen af 1936. Det interessante er, at der i lovforslaget angaves fire årsager til at kvinder kunne bevilliges abort, herunder sygdom og voldtægt. Det fjerde punkt var ’social indikation’: At kvinden med 13 børn i det fattige hummer kunne få tilkendt abort, men dette sidste punkt i lovforslaget blev strøget.

En af persongalleriets medspillere var Jo Jacobsen, der skrev seksualoplysende sange til børn. Hans Scherfig blev bedt om at illustrere. Det gjorde han ikke. Men han gemte teksterne og brugte siden bekendtskabskredsen fra dengang som skydeskiver for sin sarkasme i romanerneDet forsømte forår, Idealister og Frydenholm.

Med den fri seksualitet kom også den frie opdragelse. Man kan diskutere, om Leunbach-familiens udgave var rigeligt fri, men det var sundt og passende med et oprør mod ’ro, renlighed og regelmæssighed’ og den sorte skole, så fremtidens pædagogik fik et mere humant afsæt, som det kan ses i den engelske Summerhill-skole, hvis grundlægger også oplevede den leunbach’ske version af børnepædagogikken.

Orgasmeland går dybt ind i Reich og Philipsons liv og holdninger, men endnu mere tankevækkende er reaktionerne fra det omgivende samfund og billedet af moral i Danmark før og under 2. Verdenskrig.

Lea Korsgaard

432 sider

Gyldendal

Udgivet: 28.08.2014