Oplevelsesanalyse behandler sociale arenaers betydning for børns identitetsdannelse, unges livssammenhænge og ældres rekreation i moderne og senmoderne samfund. Teorien omfatter en gennemgang af forskellige sociologiske tænkere, af de fem dimensioner – sproget er den femte og  af forholdet mellem psykoanalyse, kulturanalyse og oplevelsesanalyse. Det er relativt tungt, men en af de væsentlige pointer er, at hverken menneske eller samfund må opfattes som statisk, og at undervisning ikke kun er en social men også en samfundsmæssig proces.

Det sidste tager Line Rønn Shakoor til sig i kapitlet Oplevelsesanalyse og pædagogisk praksis. I et eksperiment i dansk forsøger hun en undervisning der skal gøre det lettere for eleverne at huske og forstå forskellige historiske perioder i litteraturen. Først planlægges en rute. Hvert rum på ruten skal gøre det ud for en historisk periode, for eksempel vikingetiden, og til hvert rum hører 10 nøgleord, som eleverne visualiserer. Det viser sig ikke overraskende, at det er lettere at visualisere ord som blodhævn end ord som sekularisering, men der findes løsninger. Resultatet af ruteplanlægningen var positivt, og eleverne gav udtryk for, at de huskede undervisningen og begreberne bedre end normalt. Man kan overveje, om det handler om udenadslære eller om at huske begreberne, men konkluderende var indlæringen legende og ubesværet, og den gav afsæt til en mere åben og nærværende tilgang til læring.

Et kapitel handler om fjernundervisning og et andet om de sociale medier og kommer ind på risikoen for isolation og ekkokamre, som også Vincent Hendricks fortæller om i sin Vend verden. I slutningen finder man desuden en diskussion af massesamfundets kulturelle betydning for overskuelighed og fragmentering for det enkelte menneske.

Kapitlet Om at blive far er Christoffer Fuglsig Nissens oplevelsesanalyse i forbindelse med, at han tager sin lille datter med i Dokk1 i Århus. Det handler om nutidens far-perspektiv på forældrerollen i forhold til tidligere tider.

Den praktiske tilgang i kapitlerne gør det lettere at få teorien på plads, og man kunne fint have brugt endnu flere eksempler på, hvordan oplevelsesanalyse fungerer i praksis. Generelt er er teorien bag oplevelsesanalysen god at have med sig i forhold til opmærksomhed, fragmentering og ny udvikling i familier og roller.

Oplevelsesanalyse

Om vidensudvikling

Søren Nagbøl og Tine Fristrup (red.), Line Rønn Shakoor, Line Vesterheim, Christina Steiness, Christoffer Fuglsig Nissen

208 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: 2020

Birte Strandby