Hvis man kender bare en lille smule til den kreative, opfindsomme, nytænkende og innovative Lene Tanggaard, så kan man indledningsvist blive en anelse skuffet over at skulle gennem banaliteter såsom chimpansen, der bruger en kæp til at få fat i bananen, der er uden for rækkevidde, som ordsproget: Nød lærer nøgen kvinde at spinde og eller som Disney-figuren Georg Gearløs – er Anders And virkelig så lidt kendt i vore dage, at Georg Gearløs skal præsenteres?  På den anden side kan man også betragte Opfindsomhed som en let og behagelig indgang til at kreere ’opfindsomt område’ til brug for virksomheder, for undervisere, og for begyndere udi opfindsomheden.

Tanggaard skitserer seks punkter, der kan skabe grobund for opfindsomhed. Bogen tilbyder også en forklaring på, hvorfor det er ordet opfindsomhed og ikke de mere trendy ord kreativitet og innovation, der er omdrejningspunktet.

De seks punkter omfatter forslag om at man skal gøre plads til fejl og eksperimenter – som også nævnt af Jacob Storch i ’En systemisk organisation’, og man skal som Mattias Tesfaye medKloge hænder inddrage både håndværk og innovation. Yderligere anbefales at gøre opfindsomheden til et fælles projekt med sparring, mind-mapping, brainstorming og i øvrigt tænke i genbrug, kollektive løsninger og anderledes anvendelse af det eksisterende. Opfindsomhed behøver ikke at betyde, at man opfinder noget nyt, men at man måske kobler velkendte ideer på en anden måde, og derved tager såvel fremtidig værdiskabelse som ressourceforbruget på vores hårdt trængte klode i betragtning.

Tanggaard nævner – i lighed med andre kreativitetsteoretikere – at mange regler og krav reducerer opfindsomheden, og at opfindsomheden ikke kan forceres via formaliserede systemer. Det er sjovt nok i modsætning til visse kunstneres erfaringer herunder Jørgen Leth (De fem benspænd), der kunstnerisk bekræfter, at jo strammere regler, jo mere opfindsomhed. Men det er måske forskellen på virksomheder og kunstnere?

Lene Tanggaard

71 sider

Gyldendal Business – High Performance serien

Udgivet: 31.01.2014