Gyldendal Business har udgivet en række artikler fra Harvard, blandt andet om strategi, lederskab, selvledelse og medarbejderledelse der tidligere er udgivet i Harvard Business Review.

Artiklerne om selvledelse er som de øvrige bøger i rækken især tilegnet ledere, og de er skrevet af ansatte ved blandt andet London Business School, Harvard, universitetet St. Gallen i Schweiz, The Executive Committee, herunder Robert S. Kaplan og Daniel Goleman.

Artiklerne er oprindeligt udgivet for mellem 10 og 20 år siden, men forbløffende relevante for nutidens ledelsesstile. Eksempelsvis skriver Peter F. Drucker i artiklen Selvledelse, hvorfor det er vigtigt at kende sig selv, hvis man skal blive i stand til at udvikle sig. At kende sig selv betyder her at kende sine styrker, sin foretrukne arbejdsstil, sine værdier, og at vide hvordan man kan bidrage til virksomheden. Det omfatter også, at man ved, hvordan man lærer, og at man er i stand til at tage ansvaret for sine relationer. Med det sidste menes, at man sætter sig ind hvad ens medarbejdere arbejder med, og hvordan de gør det.

En anden artikel viser, hvordan lederen kan tackle de problemer han/hun med stor sandsynlighed har med tidspres, herunder hvordan man sender aben videre og i øvrigt tilegner sig så meget selvværd, at man ikke har problemer med at lade andre overtage de opgaver der ellers kunnet have hobet sig op på ens bord. I den forbindelse er det lederens opgave at sørge for, at medarbejderne uddannes til at påtage sig opgaverne, og at vise dem tillid så de tør arbejde selvstændigt.

Sådan fungerer robusthed er skrevet af Diane L. Couto og fra 2002, men emnet er som bekendt også hot i dag, sommetider under dæknavnet resiliens. Ida Skytte Jakobsen har skrevet om Resiliensprocesser – Begreb, forskning og praksis, og Eva Hertz har skrevet Robust – Lær at mestre modgang. De nævnte bøger er ikke specielt tilegnet ledere, de er skrevet inden for de seneste år og anvender nyeste forskning, men bruger også de ingredienser i robustheden som Couto anvender: Accept af virkeligheden, evnen til at finde mening, improvisation.

Edward M. Hallowell er psykiater med speciale i ADT, Attention Deficit Trait, der manifesterer sig som distraktion, hektisk indvendig stemning og utålmodighed. Det er en neurologisk lidelse der ikke er ukendt blandt ledere.

Ikke overraskende – og ikke nyt – er god søvn, fornuftige spisevaner og hyppig motion gode bidrag til reduktion af lidelsen.

I det hele taget handler selvledelse meget om at styre sit arbejde og sit liv, om at tage kontrollen og om at udvikle sig selv gennem hele arbejdslivet. Robert S. Kaplan har dog også nogle helt konkrete bud på, hvordan man får styr på ledelsesopgaver såsom visioner, tidsstyring, evaluering.

Det er udmærkede artikler, nogle mere informative end andre. Der er også en del velkendt stof men udmærkede opslagsmuligheder, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender aben videre.

Harvard Business Review

Om selvledelse

De ti vigtigste Harvard Business Review-artikler

212 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 2017

Birte Strandby