I ”Oldemors historiske opskriftsbog” tager Max Rask os med på en tidsrejse tilbage til dengang hans oldemødre levede. I bogen fortæller han om deres dagligliv og hverdagen i køkkenet i årene efter 1. Verdenskrig og frem.

Vi bliver præsenteret for fire oldemødre: Johanne Andersen, Dorthea Rask, Laura Larsen og Kathrine Larsen. I bogens første del fortæller Max Rask om hver af de fire kvinder. Sidste del af bogen består af 67 opskrifter fra datiden.

Fælles for de fire kvinder var deres glæde ved at lave mad. De satte tilsyneladende en ære i at servere god og nærende mad for deres familie. Max Rask beretter om hver af de fire kvinders liv og levned. Vi får fortalt hvordan, han har fået oplysningerne og hans egen relation til den del af familien. Der er illustrationer af kvinderne og familiemedlemmer.

Bogen præsenterer sig som en historisk opskriftsbog, men er i lige så høj grad en beretning om datidens hverdagsliv. Læseren bliver præsenteret for stort og småt om livet i ”gamle dage” – om hvad man ernærede sig ved, hvad man lavede i fritiden og hvordan man klarede de huslige gøremål. Der er sågar også husråd og overtro medtaget.

I princippet er idéen om en historisk opskriftsbog og et tilbageblik på oldemødrenes liv og husholdning ganske fin. Men forfatteren kommer desværre ikke i mål med sit projekt. Skrivestilen minder om en skolebog, der forsøger at forklare om ”gamle dage”. Men det bliver upræcist med manglende tidsangivelse af, hvornår fra oplysningerne stammer. Vi kender kun oldemødrenes fødselsdato (de fire oldemødre er født omkring 1880’erne). Forfatteren sværger til at bruge vendingen ”i gamle dage”. Det ærgrer mig. Jeg fornemmer desuden en belærende tone.

Opskriftdelen fremstår sært abrupt i forhold til første del. Det skyldes, at forfatteren ikke kobler opskrifterne til de respektive oldemødre. Kun i få tilfælde er der en titel eller undertitel på en ret, som indirekte fortæller hvorledes sammenhængen er. Hvor ville det dog være fint, hvis forfatteren i stedet havde skrevet en introduktion til de forskellige opskrifter. Så kunne vi få mad og mennesker til at blive en helhed – og vi kunne måske også få nogle ord med på vejen om, hvorfor lige netop denne opskrift var noget helt særligt.

Jovist, er der noget hyggeligt ved at spole tiden tilbage og genkalde sig mad, der blev serveret for mere end 100 år siden. Skønt jeg er en ”yngre årgang”, sad jeg og mindedes min egen mormor (født i 1920), da jeg læste bogen. Der var mange lighedspunkter mellem hende og de fire oldemødre.

”Oldemors historiske opskriftsbog” er ikke stor faglitteratur. Det er derimod en tilforladelig og hyggelig fortælling om livet i gamle dage med afsæt i fire oldemødre og særligt fokus på madlavningen. Opskrifterne er ren Kirsten Hüttemeier-stil.

Oldemors Historiske Opskriftsbog

Forfatter: Max Rask

Forlag: mellemgaard

190 sider. Blødt omslag med flapper

Udgivelsesdato: September 2018

Anmelder: Nønne Lønne Votborg