Øl, te og is

Rap-serien har tre niveauer: Rap &&, hvor ingen ord er på mere end to bogstaver, RAP &&& og RAP &&&& hvor der er henholdsvis max. tre og fire bogstaver i et ord. Her kan man tale om god læsbarhed. Til gengæld kan man diskutere hvor ophidsende fortællingerne er, men da bøgerne er så lette at læse, er man hurtigt igennem dem, og begynderlæseren vil sikkert blive begejstret over, hvor hurtigt han/hun kan lære denne nye disciplin. Forresten er de ikke helt ulig de læsebøger man havde i folkeskolerne for godt 50 år siden: Ole og Ib så en sø. Altså bortset fra, der her kun er to bogstaver i hvert ord.

Heldigvis understøttes og udvides teksten af de charmerende, farvestrålende og enkle billeder af den lille familie: Do, Ib og An, Do er moren, Ib er faren, og An er barnet.

De skal ud at sejle i kano på søen. Nu må de ro. An er ikke stor nok til at ro, så derfor: An må se på.

Senere når spændingen uanede højder, da de tre sidder ved et bord og drikker te og øl, mens An spiser is. I et ubevogtet øjeblik tager An fars øl, og må selv lide den tort, at han spiser resten af hendes is. Illustrationerne fortæller også historien, og ansigtsudtrykkene røber lidt mere end teksten.

Kirsten Ahlburg

Øl, te og is

Illustreret af Gunhild Rød

RAP &&

22 sider

Straarup & Co

Udgivet: 2018

 

 

Mi er to år

Det ellers imponerende arbejde med at skabe en historie med udelukkende to-bogstavs ord støder lidt på grund her. Mi er nemlig en lille gris, men da der jo kun må være to bogstaver i ordene, er hun blevet til en so.. Det kan man naturligvis godt forklare den unge læser, men de fleste forestiller sig nok en so som et ret stort, voksent dyr.

Heldigvis understøttes også denne historie af gode illustrationer, der kompletterer og supplerer med en fejring med lagkage, flag og musik. Læseren skal her være medspiller og selv levere afgørende ord. Ingen af Mis fødselsdagsgaver kan komme ned på to bogstaver, hvorfor teksten: Mi må få et … skal følges op af læseren med ordet … æble. Det fremgår af et billede af en hund der kommer med et æble på en trækvogn som gave til Mi. Siden kommer uglen med en bold, og den skal læseren også selv nævne.

Der er opgaver til bøgerne med spørgsmål, og mulighed for at svare ja eller nej: Er Mi to år? og trickspørgsmålet: Er Mi en ko? Begynderlæsningen bliver således fin underholdning.

Kirsten Ahlburg

Mi er to år

Illustreret af Peter Hermann

RAP &&

22 sider

Straarup & Co

Udgivet: 2018