En lille samling taler af og interviews med aktivisten og debattøren Noam Chomsky om Occupy Wall Street bevægelsen, dens opståen og hensigt.

Det drejer sig i hovedtræk om en kritik af neoliberalismen og den tiltagende ulighed, der følger i kølvandet på det frie markeds bulldozerkapitalisme. Det er i øvrigt samme kritik, som Anthony Giddens, Zygmunt Bauman og Slavoj Zizek leverer med mellemrum, men Chomsky er tættere på modreaktionen, Occupy Wall Street bevægelsen. Det er bevægelsens formål dels at gøre opmærksom på uligheden, hvis ypperste mål er stoppe for den økonomiske undertrykkelse ved at beskytte de 99%’s frihed, at reducere virksomheders politiske indflydelse, sikre en mere fair fordeling af indkomsterne, sikre flere og bedre jobs og eftergivelse af studielån. Desuden får den nye fjende – den ene procent – sin del af skylden for forurening af miljøet.

I et interview gør Chomsky rede for de forskellige politiske agendaer i forbindelse med OWS-bevægelsen og anklager således Republikanerne for i den grad at være forbundet med små ’grupper af magt og profit’, så de er holdt op med at drive politik for flere år siden. Demokraterne gør nogenlunde det samme og har mere eller mindre droppet den hvide arbejderklasse af tidligere kernevælgere. Chomsky betegner neoliberalismen som en slags lemming-effekt, men fastholder at OWS kan få indflydelse og bidrage til skabelsen af en modbevægelse. Hermed røber Chomsky mere optimisme end Bauman, der hælder til den overbevisning, at de rige ikke længere har brug for de fattige.

Bagest i bogen er der en række råd med udgangspunkt i juraen, der kan hjælpe det enkelte medlem af bevægelsen, hvis det skulle komme til sammenstød med politiet, såsom:

You have a constitutional right to remain silent.

Don’t talk to anyone but a laywer about the facts of your arrest.

Bogen er illustreret med fotografier af bevægelsens medlemmer i aktion.

Noam Chomsky

122 sider

A Penguin Special

Udgivet: 2012

Birte Strandby