Dansk arkitektur har i årtier været en af vores fælles stoltheder. I et nyt storværk af Kristoffer Lindhardt Weiss på forlaget Strandberg Publishing, stilles der skarpt på ti hovedværker i dansk arkitektur, der er blevet til i løbet af det seneste tiår. 

Kristoffer Lindhardt Weiss er oprindeligt uddannet cand. mag. i filosofi fra Københavns Universitet og Sorbonne i Paris. Han har fungeret som arkitekturskribent gennem flere år og er b.la. direktør i Arkitektens Forlag. Det er således en yderst kompetent forfatter, der her zoomer ind nogle af tidens mest ikoniske arkitekturværker. 

”Ny dansk arkitektur” er et digert værk på små tusinde sider. Værket er blevet til på baggrund af alle udgivelserne fra bogserien ‘Ny Dansk Arkitektur 1-10’, der er udgivet i løbet af de seneste fem år. 

Bogen fortæller i ord og billeder om følgende ti værker: 

  • Vadehavscentret – Dorte Mandrup
  • The Silo – COBE
  • LEGO House – BIG
  • Moesgaard Museum – Henning Larsen
  • Center for Kræft & Sundhed – NORD Architects
  • Hammershus Besøgscenter – Arkitema/Harlang
  • Forskerboligerne – Praksis
  • Axel Towers – Lundgaard & Tranberg
  • Sonnesgade 11 – SLETH
  • Tipperne – Johansen Skovsted

I bogens introduktion redegøres for bogens kriterier. De ti værker er alle blevet til i perioden 2018-2022. Hvert værk sætter fokus på et centralt tema, der har været kendetegnet arkitekturdebatten i de seneste 10 år. Bogen ønsker at gøre op med forestillingen om 1950´erne og -60´erne som årtierne, der var guldalder for dansk arkitektur med en form for enhedskultur, som al ny arkitektur føjede sig til i lige linje. Samtidsarkitekturen er langt mere mangfoldig, og i disse år præges den af nybrud og nyfortolkninger. Det er komplekst. 

Kristoffer Lindhardt Weiss peger på, at nutidig arkitektur trækker på en varieret vifte af designideologiske forestillinger. Med egne ord søger bogen at lave ”tværsnit gennem et udvalg af samtidens mest interessante værker”. Et fællestræk vi finder, er arkitekternes særlige opmærksomhed ved gode materialer. Samtidig er der tale om arkitektoniske værker med en stor grad af detaljering og det er – i sagens natur – gennembearbejde værker. 

I sin gennemgang af de enkelte værker indleder forfatteren med et essay. Eksempelvis indledes bogen med et essay om Vadehavscenteret, hvor arkitekt Dorte Mandrup er interviewet. Det er en grundig gennemgang af projektet, hvor også landskabsarkitekt Marianne Levinsen har spillet en betydningsfuld rolle som ansvarlig for gårdanlæggets tundragård og -have. 

Efter hvert essay følger flere sider med fotodokumentation og tegninger. Det er ganske fascinerende at dykke ned i! Hvert byggeri er – som nævnt – udvalgt grundet et centralt arkitektonisk tema som forfatter og tegnestue efterfølgende sætter ord på. Afslutningsvis gennemgås hvert værk med fakta og biografi, hvorefter det kort holdes op i forhold til fem andre bygningsværker skabt af samme tegnestue. Ved nogle få værker er der desuden tilføjet en biografi og ydermere fem bygningsværker af den ansvarlige hovedarkitekt. 

Fotograf Rasmus Hjortshøj har bistået forfatter Kristoffer Lindhardt Weiss med bogens detaljerige og interessante billedside. 

”Ny dansk arkitektur” er en grundig og gedigen gennemgang af nogle af tidens allerstørste arkitektoniske værker herhjemme. Det er spændende læsning for både fagfolk og lægfolk. Bogen henvender sig til den nysgerrige læser, der har lyst at gå i dybden med arkitektur, byggeri og udformning.  Undervejs får man indblik i ti forskellige tegnestuer og en række arkitekter, der b.la. beretter om deres inspirationskilder. Læseren hører også om samarbejdet med bygherre og myndigheder. Det er med andre ord en flot og fyldig fortælling om hovedværkerne i dansk arkitektur gennem de sidste ti år. En anbefalelsesværdig fagbog! 

Ny dansk arkitektur

Forfatter og redaktør: Kristoffer Lindhardt Weiss

Forlag: Strandberg Publishing

944 sider, illustreret i farver. Indbundet

Udgivelsesdato: Den 1. december 2022

Anmelder: Nønne Lønne Votborg