Det er igen en sober og velkomponeret historisk roman, Hanne Reintoft har sendt ud til sine læsere. Romanen strækker sig fra 1863 til 1900. Vi følger en slesvigsk familie, og sammen med dem oplever vi slaget ved Dybbøl og tabet af Slesvig-Holsten i 1864. Familiefaren, Jens Peter falder ved Dybbøl. Herefter følger vi hovedsageligt børnenes liv – dels i København og dels på slægtsgården i Slesvig. Foruden den dramatiske og bevægende historien om familiens udvikling med deres op og nedture, ægteskaber og børn, får vi et flot tidsbillede af Danmark i sidste del af 1800-tallet. Hanne Reintoft, der er en klog og meget vidende forfatter, giver et spændende indblik i de politiske forhold i provisorie-tiden, hvor landet blev styret af Estrup og godsejerne ved hjælp af bl.a. provisoriske finanslove helt uden om rigsdag og det kun på papiret eksisterende folkestyre.

Gennem række stærke, engagerede kvindeskikkelser oplever vi den begyndende kamp for kvindernes ligeret og stemmeret. Her er forfatteren tydeligvis på hjemmebane; hun ved om nogen noget om den kvindekamp, der stadig er nødvendig og stadig kræver ofre. Reintofts sociale engagement fornægter sig heller ikke, når hun beskriver arbejdernes og tjenestefolkenes livsbetingelser. Det er interessant og medrivende at læse om de svære forhold for danskerne i Slesvig under den prøjsiske undertrykkelse, der betød både fængsling og forvisning af de for åbenmundede dansksindede. Det er da også tankevækkende, at forholdende i kongens København heller ikke var særlig frie for oppositionen. Avisredaktører og socialdemokrater blev rask væk smidt i fængsel for at opfordre til protest over det manglende demokrati. Selv med det (kvinde)politiske islæt er det en letlæst og underholdende roman om noget af den muld, vi er rundet af.

Forfatter: Hanne Reintoft

384 sider

Forlag: People’sPress

Anmeldt af Jan Vandall