Science fiction roman 

Genly Ai er udsendt til planeten Vinter for at overtale planetens hersker til at tilslutte sig Ekumen, en koalition af humanide verdener. Vinter er en kold verden beboet af mennesker uden køn:

Der er ingen opdeling af menneskeheden i stærke og svage halvdele, beskyttende/beskyttet, dominant/submissiv, ejer/ejendom, aktiv/passiv.

Genly Ai tilbringer to år på planeten uden at komme sit mål nærmere. En aften før en audiens hos kongen af Karhide, et kongerige på Vinter, tilkaldes han af Estraven, Karhides førsteminister, der fortæller ham, at han ikke længere vil støtte Ai i hans opgave med at få Vinter indlemmet i Ekumen. Ai har ikke forstået kulturen på Vinter, han har ikke tillid til Estraven, og da han næste dag kommer i audiens hos kongen, forstår han, at Estraven er blevet anklaget for forræderi og har forladt landet

Efter en nedslående audiens rejser Ai videre og opsøger blandt andet forudsigerne, for at få svar på, om Vinter bliver en del af Ekumen inden for fem år. Overraskende er svaret et klart ja. Ai fortsætter missionen til en andet kongerige, men bliver en aften arresteret og sendt i arbejdslejr. Her tvinges han til hårdt arbejde og får invaliderende stoffer. Han er lige ved at dø, men bliver reddet af Estraven. Sammen rejser de tilbage mod Karhide. Undervejs får de forståelse for hinandens forskelligheder, og efter strabadser og tab bliver missionen måske alligevel gennemført.

Mørkets venstre hånd er fra 1969. Den har fået fantastiske anmeldelser og er blevet genoptrykt mere end 30 gange. Det er ikke en let roman, den specielle kultur på Vinter og det, at vi befinder os i fremtiden, ledsages af en del anderledes ord og udtryk, ligesom den androgynitet der præger planeten er også ganske vanskelig at forholde sig til.

Ursula K. Le Guin er ofte omtalt som en af amerikansk litteraturs mest originale forfattere, og Mørkets venstre hånd som en udsøgt science fiction roman.

Mørkets venstre hånd

Ursula K. Le Guin

Oversat af Siri Ranva Hjelm Jacobsen

Efterord af Olga Ravn

350 sider

Gyldendal

Udgivet: Marts 2023

Birte Strandby