Den 84-årige Professor Bent Jensen er kampberedt i sine nys  udgivne erindringer. I årenes løb har der stået op til orkan om hans holdninger og forskning. Titlen er passende Modløber. Passende, fordi Bent Jensen kom i sit første uvejr, da han i en bog kaldte en række personligheder medløbere i deres fascination af Sovjet-kommunismen fra 1960 til op i 1980’er. Uagtet, at regimet begik mindst lige så grove forbydelser mod millioner af mennesker som Hitlers Tyskland.

Professoren gik til modløb.

Med jysk stædighed argumenterer han for sine synspunkter, sådan som han har gjort i hele sit lange virke som en af landets måske bedste kendere  af Sovjetunionen og Rusland.

Bent Jensen er født i Kjellerup i Midtjylland som søn af en slagtermester og voksede op i et indre missionsk hjem. Han beskriver sin barndom som tryg, og han og broderen kunne stort set boltre sig som alle andre raske drenge. Og deltage i ikke så få gale streger.

Det lå ikke lige for, at Bent Jensen endte som professor ved universiteterne i København og Odense.

Som 16-årig kom han i lære som elinstallatør i hjembyen. Det var ikke ham, og som 22-årig blev han student fra Rønde Studenterkursus.

Under sin værnepligt blev Bent Jensen tilfældigt opmærksom  på Teknikerlinjens Befalingsmandsskole, hvor der var mulighed for at lære russisk. Han søgte og blev optaget.  Det blev, skriver han, afgørende for resten af hans liv. Han læste historie og med solide russiskkundskaber har Bent Jensen gæstet først Sovjetunionen og siden Rusland talrige gange for at  besøge arkiver til sin forskning og sine mange bøger, men også for at  sætte sig ind den russiske befolknings levevilkår. Han har haft tætte forbindelser til en række systemkritikere.

En stor del af bogen handler om Bent Jensens slagsmål med dem, der var uenige med ham, og som kaldte ham koldkriger og andre skældsord. For en lægmand kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der er op og ned. Derfor bliver hans fremstilling ikke ganske uinteressant, selv om erindringers natur er partsindlæg.

Bent Jensen var særdeles kritisk over for  de officielle kommissionsberetninger om Danmark under Den kolde Krig. De var mangelfulde og bekvemme politisk set. Efter mange tovtrækkerier og benspænd lykkedes det at få oprettet Center for Koldkrigsforskning med Bent Jensen som leder. Den forskning dokumenterede ifølge Bent Jensen, at venstrefløjen og en del af kultureliten i ord og gerninger gennem Den kolde Krig modarbejdede den forsvars- og sikkerhedspolitik, der var vedtaget i Folketinget.

  • Jeg er, skriver Bent Jensen, taknemmelig over, at jeg ved et rent tilfælde blev sporet ind  på at studere Rusland og Sovjetunionen. Det har givet mig et værdifuldt perspektiv på mange ting. Jeg ville givetvis have fået et langt mere fredsommeligt liv, hvis jeg ikke havde valgt Rusland og Sovjetunionen som mit speciale – ellers hvis jeg havde haft et andet sind end det, Vorherre har givet mig. Jeg har haft svært ved at tie stille, når jeg i beskrivelser af sovjetiske forfald stødte på fortielse og tilsløring af eller ligefrem støtte til det kommunistiske regimes forbrydelser. Det gav mange konfrontationer, men det var meget lærerigt.

Kenderen af Rusland beroliger i det sidste kapitel os med, at der ingen grund er til at frygte Putins land. Dagens Rusland er en nedadgående magt, som sakker længere og længere bagud økonomisk i forhold til andre stormagter. 

Modløber

Erindringer

Forfatter Bent Jensen

356 sider, ill.

Udkom november 2022

Gyldendal

Anmelder Bjarne Gregersen