Kisser Paludan er uddannet cand. psych., men hun kan også skrive spirituel lærer, forfatter og leder af PaludanEmpower på visitkortet. Med selvhjælpsbogen ”Mod til at være dig” udgiver Kisser Paludan sin tredje fagbog. Som titlen antyder, er det en bog om at blive fortrolig med hvem du er, og stå ved det, du indeholder.

Tør du være dig? Det spørgsmål stiller Kisser Paludan i sin bog. Hun hjælper læseren til at finde svaret igennem en række praktiske øvelser, der indbyder til refleksion og eftertanke. ”Mod til at være dig” indleder med at forklare, hvad mod er i forskellige former for kontekst. Forfatteren opridser de aspekter, hvor hun ser et behov for at styrke modet til at være tro imod sig selv. Kisser Paludan inddrager sine egne erfaringer og oplevelser omkring mod – og manglende mod – så læseren kan spejle sig deri. Målet med at udvikle mere mod, er b.la. at få en større grad af autenticitet og integritet ind i tilværelsen.

Bogen er opbygget som en værktøjsorienteret træningsguide med otte hovedkapitler. Hver af disse repræsenterer en uge, hvor læseren skal arbejde med det tema kapitlet indeholder. Kapitlerne handler b.la om ”Et liv i trance eller mod til nærvær?”, ”Mod, sårbarhed og egenkærlighed” samt ”Mod til at slippe din fortid” – for blot at nævne nogle få. Alle kapitler er delt op med syv underafsnit svarende til alle ugens dage. Der er således teori og arbejdsopgave til alle dage, i den otte ugers periode bogen spænder over.

Kisser Paludan trækker på sine 30 års faglige erfaringer som spirituel psykolog og underviser undervejs i bogen. Det gør hun både i form af grundig og pædagogisk indføring i emnerne – oftest vha. gode illustrationer der fremmer forståelsen – og i form af små cases. Derudover bruger hun sit eget liv og egne erfaringer til at eksemplificere med. Indimellem føles de mange personlige eksempler fra forfatterens eget liv upassende og grænseoverskridende. Jeg så hellere eksemplerne formidlet som anonyme cases. Løsning af bogens opgaver er en forudsætning for at få et optimalt udbytte af bogen.

”Mod til at være dig” er ikke et quick fix, men det er en bog der italesætter emner som egenomsorg, selvindsigt, sårbarhed, dit autentiske selv og fortiden – for blot at nævne et udsnit.

Bogen befinder sig i et krydsfelt, hvor Kisser Paludan gør brug af sine kompetencer som cand. psych, men i lige så høj grad inddrager sin spirituelle tilgang, som hun har erhvervet sig gennem efteruddannelser i b.la. psykoterapi, hypnose, mindfulness og Enneagrammet. Sidstnævnte inddrages også i bogen til at vurdere, hvilken personlighedstype læseren har.

Med ”Mod til at være dig” får læseren lejlighed til at reflektere over sine værdier og arbejde med sig selv. Bogen er inspirerende og lærerig. Oplagt til dig der søger større selvindsigt, og oprigtigt har lyst til at arbejde med dig selv.

Mod til at være dig

Forfatter: Kissser Paludan

Forlag: TURBINE

301 sider, indbundet.

Udgivelsesdato: 2. 5. 2017

Anmelder: Nønne Lønne Votborg