Med et fællesskabsteoretisk afsæt må vi forstå mobning som tillærte handlinger, som mennesker tyer til, når de søger efter fælleshed.

Sædvanligvis har man i mobbelitteratur forbundet mobning med mobberens eller ofrets personlighed. Helle Rabøl Hansen tager et andet standpunkt og definerer mobningen som en uformel fællesskabsform, der bygger på systematiske udstødelsesmønstre af deltagere i formelle sociale sammenhænge.

Ydermere afgør forfatteren, at det er ikke mobningens form det kommer an på, men om handlingen producerer udstødelse. Hertil kan man indvende, at også udstødelse kan gradbøjes. Måske er det ikke så usædvanligt, at en pige for eksempel bliver mobbet af nogen men stadigt har bevaret de nære veninder.

Mobning blev et begreb i løbet af 70’erne, hvor der sker et skolepolitisk skifte og elevrettigheder kom på dagsordenen, og Dan Olweus er en af de første til at levere undersøgelser af mobning. Blandt andet er hans konklusion, at mobningen kan smitte, at der er en mobningens cirkel, men at mobningen stadigt tager udgangspunkt i personlige egenskaber.

Forfatterens egne erfaringer giver andre konklusioner, nemlig at mobningen dækker et behov for fællesskab, og at medlemsskab af et fællesskab dækker et behov for mening.

‘Meningsløshed, fællesskabstrang og sociale overlevelseskampe i klassen var de vilkår, der fik eksklusionsprocesserne til at blive fastlåste og ekstreme.’

Forfatteren bruger eksempler fra egen virkelighed, og har også bud på hvordan mobningen undgås og hvordan man tager fat i de fælles værdier og de fælles fordomme.

Yderligere tager hun fat i et andet grundlæggende problem: den frygt for mobning- overlevelsesstrategi om man vil – der får omgivelserne til at holde lav profil eller gå med for ikke selv at lande udenfor fællesskabet.

Kunsten er at fremavle et miljø i klassen, der får eleverne til at blande sig, når nogen bliver drillet. For eksempel ved at gøre undervisningen til fælles udvikling og fælles omdrejningspunkt for klassens aktiviteter.

Slutteligt debatteres kort de unges digitale liv og mobberisikoen.

Et interessant input til en vigtig diskussion.

Helle Rabøl Hansen

Mobning

69 sider

Aarhus Universitetsforlag

Pædagogisk rækkevidde

Udgivet: 21.06.2018

Birte Strandby