Man har hørt det så tit: Det er børnene der betaler for fars og mors skilsmisse. Selvom begge forældre har de bedste intentioner, går uoverensstemmelser alt for ofte ud over ungerne. Det skal denne samtalebog afhjælpe.

Der tages der udgangspunkt i barnets behov for tryghed, tilknytning, kærlighed. Barnets rettigheder fremfor forældrenes.

Bogen er er tilegnet forældre og inddelt i emner, som for eksempel ‘Omsorgsfuld og rolig hverdag’ eller ‘Barndom’. Emnet er kort præsenteret, og herefter er der tre til seks åbne spørgsmål og nogle afgrænsede spørgsmål. De sidstnævnte kan besvares med ja eller nej, men lægger op til, at barnet selv fortæller.

Et kapitel ‘Frihold barnet fra forældrekonflikten’ indledes med en kort forklaring om, at børn bliver forvirrede, når forældrene udtaler sig modsatrettet eller taler negativt om hinanden. Et af de åbne spørgsmål er: Hvilke ønsker kunne du have til mor og far om, hvad der er bedst at gøre, hvis de er uenige om noget? Et eksempel på et afgrænset spørgsmål er: Er du nogen gange nødt til at give beskeder imellem far og mor?’

Uanset hvad barnet svarer, giver det nok den spørgende forældre et indtryk af, hvor presset det unge menneske er. Med til dette kapitel hører en akvarel af en lille, lykkelig pige der står på en blomst. Billedteksten er: Jeg har ret til ikke at være en del af mine forældres konflikt

Alle billederne er i blide, glade farver og viser små tilfredse mennesker på en regnbue eller flankeret af harmoniske, rolige forældre, og teksterne er blandt andet ‘Jeg har ret til ikke at skulle vælge mellem mine forældre’ og ‘Mine forældres uenigheder er aldrig min skyld’.

Budskabet er ret klart, og måske er Mine forældre er skilt en bog, der burde udleveres i to eksemplarer sammen med skilsmissebegæringen, så forældre bliver mindet om, hvad der er vigtigst i krisesituationen.

Mine forældre er skilt

Samtalebog til børn i alderen 4 til 10 år

Sofie Pihl, Bettina Rodian Lundshof, Camilla Semlov

51 sider

COZY Press

Udgivet: 2020