Denne bog er en af de vanskelige, for det handler om kontakt med verdener, som de fleste af os ikke sædvanligvis har meget med at gøre. På den anden side så havde også Rudolf Steiner adgang til andet end hverdagen, og han har jo trods en del skepsis stået fadder til en pædagogisk retning, der fungerer godt for mange børn. Så man skal vel ikke afvise, hvad man ikke forstår.

Problemet med denne bog er nok nærmere strukturen. Bogen er opdelt i blandt andet overnaturlige oplevelser, Undervisning hos Mariann, Mestrenes ord og Viden om jord og univers, men der mangler et overblik over sammenhængene. Eksempelvis er der et  afsnit om forfatterens sygdom, men ikke rigtig en forklaring på hensigten med afsnittet. Så er der samtaler med mestrene, og de er meget positivt ladede men sandelig også tolkningskrævende.

I kapitlet om viden er der lidt om krystaller og et afsnit om tyngdekraft. Det er ikke uinteressant, men igen, der mangler en relevant forbindelse til resten af stoffet.

Et andet kapitel omhandler oplevelser, der har bestyrket forfatteren i troen på at have en beskytter, men selve oplevelserne fra ferierejser og andet er ikke uden lighed med dem, andre har haft uden at de af den grund har følt sig særligt beskyttet.

Under kapitlerne undervisning hos Mariann er der bud på forskellige meditationer, og der er masser af velmente råd både fra mestrene og fra forfatteren. Generelt er bogen skrevet i en positiv og givende ånd, men for en læser der ikke har særlige erfaringer med det spirituelle, er den stort set uforståelig.

Birgit Marie Schmidt:

166 sider

mellemgaard

Udgivet: 2011