Et større tyveri fra den svenske konge i 1500-tallet opklares her.

Enno Branderoch er norsk født, men har været hemmelig agent for den svenske konge. Det gav ikke løn, så han har selv forsynet sig fra kongens skatkammer. I romanens begyndelse mødes han med Rebecca, der bliver hans hustru. De tager på bryllupsrejse, men der går ikke lang tid, før Rebecca undrer sig over, at Enno aldrig har kontanter men i perioder råder over betydelige kostbarheder. Den gode Enno tilstår overfor sin hustru, at han har en blakket fortid. Rebecca vælger at støtte sin mand, men det forhindrer ikke, at han bliver fanget og sat i fængsel. Han gør et godt indtryk på dommer og publikum i retssalen og ender med at blive frikendt. Første gang.

Efter en tid som fredløs melder han sig som vagt for et brudepar på rejse. Han afsløres igen og må endnu engang i fængsel denne gang anklaget for mord. Skatten når han ikke at få glæde af, men det gør måske hans hustru og søn.

Tid og begivenhed er velvalgt for en god historie, men sproget udgør en barriere, fordi forfatteren skiftevis skriver til en alvidende og til en uvidende læser. Således er ordet gondol omhyggeligt forklaret, og vi underrettes flere gange om, at Enno lader skægget stå for at skjule et ar, mens der andre steder er uhensigtsmæssige spring i brugen af nutid og datid og forkert anvendte ord – afrette i stedet for henrette, Rebecca med det momentane mandsblik(?), utro i stedet for uærlig, et pinligt forhør – skulle det have været pinefuldt?

Mestertyven og røverskatten – En historie om en forbrydelse

Åge Skjelborg

225 sider

Skriveforlaget

Udgivet: 22.05.2014