I forvejen kan det være skræmmende, når demens angriber, og et menneske ændrer personlighed og verdensopfattelse, men hvad gør man, når det drejer sig om udviklingshæmmede? Hvordan kan man bibeholde trygheden i en verden der bliver stadigt mere kaotisk og fremmed?

Anette Vinther Mortensen er specialpædagog og har de seneste 15 år arbejdet med borgere med udviklingshæmning og demens, og det har ført til denne lille værktøjskasse, der sætter ord på nogle af de mange forandringer demente gennemgår og forklarer, hvordan såvel professionnelle som pårørende kan bidrage til at forbedre tilværelsen for den demente udviklingshæmmede.

5 % af den samlede befolkning rammes af demens, for udviklingshæmmede gælder det 22 %, og for mennesker med Downs syndrom der udvikler Alzheimers er procenten helt oppe på 75.

For at kunne afhjælpe problemerne med demens er det nødvendigt at forstå, hvad der sker, og hvordan det kommer til udtryk.

Forfatteren har udviklet den eksisterende demensteori og gennemgår de følgende otte symptomer:

Adfærdsforstyrrelser, anatomiske forstyrrelser, arousal,  agnosi, apraksi, afasi, amnesi og apati.

Amnesi, hukommelsestab, er nok det, vi oftest forbinder med demens, men selv hukommelsestabet er en ganske kompleks størrelse og dækker over både evnen til at huske ord og begreber, evnen til at huske procedurer og evnen til at gætte, hvad der skal ske fremover. Hvad skal man om ti minutter? Er man på vej hjem eller på vej i seng? Her kan medarbejdere hjælpe med at skabe trygge omgivelser og arbejde målrettet med stilmulering af borgerens sanser.

Begrebet apraksi betyder, at borgeren kan have glemt, hvad ting skal bruges til, gaflen, kuglepennen, kaffemaskinen. Eller en forringet evne til at mobilisere fysiske handlinger, som for eksempel at gå. Også her kan pædagogen bidrage ved for eksempel at gå ved siden af og spejle borgerens gang og i øvrigt understøtte gang og bevægelse, så der ikke sker yderligere aflæring.

Man får gennem bogen udvidet sin forståelse af både demensbegrebet og de særlige vanskeligheder for udviklingshæmmede; og symptomerne og deres afhjælpning er beskrevet ganske grundigt. Det er ikke helt let kost, og måske kunne en pixi-udgave med skemaer over symptomer og deres afhjælpning have gjort den mere tilgængelig for pårørende, der måtte vide mindre om demens. Et andet problem er, at de mange tiltag til at forbedre livet for udviklingshæmmede demente kræver en bedre bemanding af værestederne, så der er også et politisk projekt her.

Mennesker med udviklingshæmning – og demens

Anette Vinther Mortensen

162 sider

Historia

Udgivet: 2019

Birte Strandby