Ole Mortensøn er uddannet cand.mag i historie og europæisk etnologi ved Københavns Universitet. Han er tidligere museumsinspektør og har udgivet flere bøger. Nu sætter han fokus på det bemærkelsesværdige ægtepar Matilde og Frederik Bajer i dobbeltbiografien “Fredrik og Matilde – Kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer”.

Fredrik Bajer er Danmarks hidtil eneste modtager af Nobels Fredspris. Sammen med sin hustru, Matilde Bajer, stod han bag Dansk Fredsforening. De to var også dybt involveret i dannelsen af Dansk Kvindesamfund. Begge brugte hele deres liv på kvindesagen og fredssagen – både nationalt og internationalt. Det krævede store ofre, men de var dybt passionerede og stod side om side. Historien om dem er ganske bemærkelsesværdig.

I Ole Mortensøns aktuelle biografi får vi hele fortællingen om de to. Vi begynder med deres opvækst og uddannelse, ligesom forfatteren kaster et blik på samtiden. Fredrik Bajer var præstesøn og gik på Sorø Akademi. Det lå i kortene at han selv skulle blive præst, men han var træt af latin. Treårskrigen har sandsynligvis også påvirket ham til at vælge en karriere i militæret. Forældrene advarede ham imidlertid. Fredrik fortsatte på Landkadetakademiet for at blive løjtnant i et dragonregiment og kom i krig.

Matilde var proprietærdatter og blev uddannet derhjemme. Hun mødte Fredrik i en ung alder, men der skulle komme til at gå endog mange år, før de to kunne gifte sig. Matilde var godt begavet, lærte sprog og læste litteratur.
Under krigen i 1864 får Fredrik vakt sin sociale og politiske sans. Han opponerer mod den uretfærdighed, han oplever i militæret og skifter retning. Snart er Fredrik på vej videre ud i livet som lærer på Blaagaard Seminarium – nu med en stærk politisk holdning.

Sammen med Matilde får han et godt men slidsomt arbejds-og familieliv. Sammen kæmper de for kvinde- og fredssagen på utallige fronter. Det gælder b.la. i en række forskellige organisationer og sammenslutninger, ligesom de står som redaktører og skribenter for en lang række magasiner der fremmer sagen. De får et stort netværk både nationalt og internationalt; især Fredrik deltager i utallige udenlandske kongresser og møder. Sideløbende kommer Fredrik ind i Folketinget, hvor han imidlertid møder modstand og hån.

Matilde deltager i den første internationale kvindeorganisation, Association Internationale des Femmes. Hun stifter Dansk Kvindesamfund i samarbejde med andre kvinder og med stor opbakning fra Fredrik. Det primære mål er, at kvinder skal få stemmeret.

Ægteparret Bajer skildres som idealistisk, arbejdsomt og fasttømret. De udviser stort mod og virker fremsynede i en tid, hvor kvinder ikke regnes for meget. Vejen mod ligestilling er lang, ligesom arbejdet for fredssagen synes svær i en tid med krig og konflikter.

”Fredrik og Matilde” er en fascinerende, lærerig og tankevækkende biografi om et ægtepar, der brændte for at skabe bedre vilkår for kvinder og sætte fokus på fredsbevægelsen med antimilitarisme, neutralitet og demokrati som centrale begreber. Ole Mortensøns fortælling er detaljeret men alligevel letlæselig. Indimellem virker stoffet en kende opremsende. Jeg savner, at forfatteren i større grad tør analysere ægteparret Bajers valg og bedrifter og sætte dem ind i et større perspektiv. Biografien kan varmt anbefales til alle med interesse for historie, humanisme og samfundsforhold.

Matilde og Fredrik. Kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer
Forfatter: Ole Mortensøn
Forlag: Gads Forlag
346 sider, hardback.
Udgivelsesdato: 31.1 2018
Anmelder: Nønne Lønne Votborg