Så er der Godfather for mindreårige. Bogen handler om A Becino, der er en abe, og så er han: Bossen over alle bosser, for han har de største nosser.

Endnu en børnebog, der – som Rune Kiddes Ækle Æventyr – gør op med tidligere tiders børnelitteratur, der havde det dobbelte formål dels at underholde ungerne og dels skulle hjælpe forældrene med at opdrage på børnene og lære dem at tale pænt. Tante Grøn og tante Brun og Tante Lilla bliver lidt tandløse ved siden af denne vulgære og velrimende bog om aben, der tilsyneladende hengiver sig til kriminelle forretningsmetoder.

A Becino har en gorilla til at beskytte sin ejendom mod andre kriminelle. Der bliver drukket og spillet – måske hasard – når han fester, og krokodillen Ejner æder nogle af gæsterne. Heldigvis indfanges Ejner af andre gæster, han bliver tvunget til at brække aberne op igen, og: Hans gebis bliver konfiskeret og hans fødder cementeret. Efter at de andre dyr har uskadeliggjort krokodillen slutter festen med en pruttekonkurrence.

Således præsenteres A Becino med familie og omgangskreds i al sin skummelhed. Hvor gamle skal børn mon være for at kunne genkende en forbryderstereotyp af Hollywood-dimensioner?

Farverige, helsides illustrationer med mange detaljer, hvoraf mange kan genkendes af små børn, men kan børn også genkende spil, druk og pigtråd på muren omkring A Becinos have? Der er ikke taget udgangspunkt i barnets egen verden, og de helt små vil måske have vanskeligt ved at forbinde handlingen med noget de kender, men der er fine dyretegninger, og måske er der gode muligheder for diskussion af rim og billeder.

Jette Skriver

Illustrationer af Jarl Egeberg

28 sider

Udgivet: 15.01.2013

For børn fra 4 år