… if not for national reasons, I should not go on.

Skibsreder A.P. Møller indvilliger i 1960 i at søge koncession på Danmarks undergrund for at forhindre et tysk firma i at gøre det samme, og det er det første skridt til dannelse af Mærsk Olie og Gas. Det udløser en eneretsbevilling til A.P. Møller og hans rederiselskaber, fordi det nationale aspekt formodentligt også har været af betydning for regeringen – og fordi man var ret sikker på, at der ikke var noget olie i den danske undergrund.

Gulf bistår med en ekspertise, som A.P. Møllers virksomhed ikke selv rådede over på det tidspunkt. Takket være sønnens senere engagement i projektet skal dette dog ændre sig, så Mærsk Olie og Gas udvikler sig til en kompetent og magtfuld international spiller på oliemarkedet.

Mærsk Olie og Gas er et velunderbygget og omhyggeligt udarbejdet værk om historien fra den første, halvt modvillige interesse for olien i den danske undergrund til den verdensomspændende milliardforretning med omfattende ekspertviden og politisk indflydelse. Med til beretningen hører de politiske holdninger hos vekslende danske regeringer, der hvad angår eksempelvis den socialdemokratiske regering i 1975 betyder indskrænkninger i den oprindelige koncession; og der kommer flere kriser, ikke mindst de internationale: Yom Kippur-krigen med arabisk olieembargo – og bilfri søndage, Khomeinis magtovertagelse i Iran, Irak krigserklæring mod Iran, Berlinmurens fald. Også holdninger til ejerskab af kontinentalsoklen, protester mod de store olieselskabers monopoler, og nationalisering af olieaktiviteter i blandt andet Algeriet, Irak og Libyen er omfattet.

Ligeledes gengives de stadige forhandlinger om udvikling af de forskellige oliefelter og oprettelse af selskaber, der skal varetage de nye opgaver i forbindelse med den ekspansion der var virksomhedens hovedsigte indtil 2014, hvor man havde udsigt til en halvering af oliepriserne og derfor valgte i stedet at fokusere fremfor at ekspandere.

I værket indgår en beskrivelse af Mærsk Olie og Gas’ internationale portefølje pr. 2015 og en kronologisk tidslinje med angivelse af selskabets udvikling såvel som de politiske begivenheder, nationalt og internationalt, der påvirker oliepriserne. Den til tider både tekniske og detaljerede tekst suppleres af fotografier af oliefelter og af de mennesker der har påvirket udviklingen hos Mærsk Olie og Gas.

70 siders udførlige noter underbygger grundigheden i værket.

Måske kunne man savne et forsøg på at spå om fremtiden i en verden der – tilsyneladende? – ønsker at være fri for fossil energi?

Morten Hahn-Pedersen

Mærsk Olie og Gas

Fra danske til internationale operationer

554 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 02.09.2016

Birte Strandby