Med udgangspunkt i forenklede Fælles Mål skitserer René Aistrup, hvordan den målorienterede undervisning kan struktureres både med hensyn til planlægningen, undervisningen og elevmotiveringen. Hensigten er en oversættelse af de politiske beslutninger til en konstruktiv praksis med vægt på en øget sammenhæng mellem undervisning og læring. Det betyder blandt andet, at undervisningen skal bidrage til, at eleven udover viden og færdigheder tilegner sig erkendelse, fantasi, lyst til at lære, tillid til egne muligheder mv.

Bogen byder på skabeloner til blandt andet udarbejdelse af årsplan der fokuserer på udvalgte kompetenceområder, målpar, færdigheds- og vidensmål samt på aktiviteter, materiale og metoder. Det anbefales at arbejde i lærerteams og gøre brug af reflekterende samtaler, besøg i hinandens klasser og udveksling af fejl og succes.

Et afsnit omhandler anvendelsen af taksonomier, der giver eleven mulighed for at vurdere sin egen progression. Her er Blooms taksonomi med de seks niveauer af læringsmål beskrevet, og det er også I.K.V. modellen der omfatter både læring og elevens tilgang til undervisningen. I forbindelse med samme udmærkede model bemærker man, at der under kommunikative kompetencer er nævnt mål som ‘Tale overbevisende og respektfuldt’ og ‘Bede pænt om ting’. Det er udmærket læring, men er det skolens opgave?

Flere af skabelonerne skitseres med plads til det lavpraktiske og er i høj grad anvendelige for måske især nye lærere.

Der er god information om gruppearbejde og inddelingen i grupper, og fornuftige anbefalinger om at byde fejl velkommen og undgå en præstationsorienteret målstruktur. Nogle begreber forklares meget grundigt, mens omtalen af en lærers alternative anvendelse af lektionsplanen synes lidt påklistret.

Elevmotivering incl. feed forward, feed up, feedback og selvvurdering, makkervurdering, lærervurdering vendes også, og generelt er der tale om en god håndbog til planlægning af den næste undervisning.

René Aistrup

Målorienteret undervisning i skolen

Redskaber og inspiration til praksis

86 sider

Dafolo

Udgivet: 2017

Birte Strandby