“Du skal kende din fortid for at forstå din nutid og forme din fremtid” lærte jeg som ung. Deraf fulgte en stor interesse for historiske romaner og fagbøger. ”Lov mig, at du skyder dig selv” med undertitlen ”Masseselvmord blandt almindelige tyskere i 1945” er en fortrinlig fagbog om et mørkt kapitel i fortiden. Bogen er forfattet af den tyske historiker Florian Huber, der her søger at give indsigt i det største masseselvmord i tysk historie. Forfatteren anslår, at der døde titusinder i krigens sidste kaotiske dage, hvor Tyskland blev skyllet over af en selvmordsbølge. Den bevægede sig fra øst mod vest. 

”Lov mig, at du skyder dig selv” har den tyske titel ”Kind, versprich mir, dass du dich erschießt”. Derfor kan den danske oversættelse undre. Til sammenligning er bogen udkommet under titlen ”Barn, lov meg at du skyter deg” i Norge. Ser vi bort fra det, så er det svært ikke at være ovenud begejstret for Florian Hubers værk. Udgivelsen falder i øvrigt sammen med at alpha udgiver romanen ”Mormor dansede i regnen” om samme tematik og også med afsæt i Demmin. Det er glædeligt, at dette aspekt ved krigen endelig belyses. 

Selvmordsepidemien bølgede fra øst mod vest i takt med ”Det Tredje Riges” undergang. Det kan ifølge forfatteren ses som en reaktion på den emotionelle undergang, hvor håbet slukkes og angsten voksede stødt. Masseselvmordene vidner også om meningsløshed og smerte, da befolkningen indser deres fejltagelser, nederlag og oplever skyld, skam og ydmygelser. 

Florian Huber har delt sin bog op i fire dele. I den første del ”Fire dage i Demmin” belyser han konkret hvordan, en bølge af masseselvmord skyllede ind over byen og området ved Demmin, nordøst for Berlin, ultimo april og primo maj 1945. Det er voldsom og overvældende læsning! Gennem øjenvidneberetninger, efterladte breve og dagbøger etc. får vi indblik i de gruopvækkende hændelser i Demmin. Folk flygtede i massevis. Hæren rømmede og fjenden fra Øst rykkede ind. Demmin var en fælde for sine 15.000 indbyggere, da det kan beskrives som et landområde mellem tre floder. Byen er kilet ind som en halvø. Adgangen er broer, som i krigens sidste dage sprænges. De tilbageværende er dermed fanget i en fælde. Massehysteriet bryder ud. Angsten for den russiske fjende tilskynder mange til at begå selvmord. Da russerne kommer, oplever indbyggerne rå vold, ødelæggelse og voldtægter. Det får endnu flere til at tage deres liv. Men også selve krigsnederlaget og tabet af håb, får mange til at opgive livet og tage deres familie med i døden. For andre er det tabet af deres kære på slagmarken, der sender dem ud over kanten. Da Hitler dør, mister folk håbet og troen på ”Det Tredje Rige”. Troen på en fremtid forsvinder i samme sekund. 

At læse alle disse øjenvidneberetninger er trist og tungt, men også uhyre interessant og lærerigt. 

I bogens næste del ”Demmin er alle steder” løfter Florian Huber blikket op i helikopterperspektiv. Han ser på andre kilder, der beskriver den selvmordsepidemi der prægede Tyskland generelt. En af dem, er den danske journalist i Tyskland, Jacob Kronika. Han har kontakt med præster, der oplever at deres menighed har opgivet håbet og livslysten. Den 6. marts 1945 skriver Kronika i et dagbogsnotat: ”Det største Ansvar for de tiltagende selvmords-Tendenser falder paa Dr. Goebbels”. Det skyldes, at Goebbels er begyndt at tale åbent om selvmordet som en sidste udvej. 

Florian Huber minder om, at selvmordsbølgen ikke kun rammer civile. Der er også en kraftig stigning i selvmord og –sforsøg hos soldater. Det skyldes de militære og moralske tilbageslag ved Stalingrad. Blandt den nazistiske elite er selvmord også endog meget hyppige. Tænk blot på Hitler og Goebbels. 

Tredje del ”Et kaos af følelser” handler om det, der ligger til grund for at den tyske befolkning ender med en selvmordsepidemi. I denne del af bogen prøver vi b.la. at forstå den tyske folkesjæl og de fjendebilleder, man havde. Florin Huber ridser optakten til Anden Verdenskrig op. Han beretter om, hvordan den tyske ære var krænket med fredsaftalen ved Versaille. Landet var presset og folket efterspurgte en ”frelser”. Hitler meldte sig på banen med en løsning, der var langt mildere end rigskansler Brünings. Snart var der håb om fremgang! Men det kom som bekendt med en voldsom pris for omverdenen og tyskerne selv. 

I bogens sidste del ”Tavshedens malstrøm” dykker forfatteren ned i tyskernes følelser efter de har tabt krigen. Han belyser hvordan, de oftest lægger følelsesmæssigt afstand til fortidens synder. De nægter at se sandheden i øjnene og dermed at skulle tackle skyld, skam og ansvar. Øjenvidner beretter om, at tyskerne tilsyneladende skærmer sig selv fra alt det grufulde. De virker forbløffende uanfægtede af det, der er sket. Der er tydeligvis tale om en slags fortrængning og virkelighedsflugt. Et af de interessante øjenvidner der refereres til, er Hannah Arendt. Hun beretter om mangel på følelser og en foruroligende afstumpethed.

Bogen er yderst velskrevet og meget gribende. Citaterne fra dagbøger bibringer en fin følsomhed og indlevelse til fagbogen. De er med til at nuanceret stoffet. Selvmordene sker blandt unge, gamle, rige, fattige og alt derimellem. Selvmordsmetoderne spændte over en bred kam: Fx drukning i floden, hængning, skydning, snitte pulsåre over med barberblad og tage gift. 

Jeg kunne have ønsket, at der var kort over Demmin og over Tyskland med angivelse af formodet antal selvmord i de forskellige områder. Derved kunne man lettere orientere sig. I bogens analyse af årsager til selvmordsbølgen, kunne forfatteren med stor fordel have inddraget en diskussion med fagfolk såsom psykolog, psykiater, antropolog, sociolog eller andre adfærdsforskere. 

Bogen indeholder en fin kilde- og litteraturliste. Der er også billedfortegnelse og kildehenvisninger. Jeg savner imidlertid et stikordsregister til de læsere, der ikke ønsker at læse bogen fra start til slut. I min optik ville det være nyttigt at kunne slå op på udvalgte emner, steder og personnavne. 

”Lov mig, at du skyder dig selv” er en velfortalt bog om fanatisme, frygt og det ultimative tab af håb. Bogen er letlæselig, relativ grundig og vældig fascinerende. Kildematerialet er forbløffende stort og detaljeret. Bogen giver mulighed for at reflektere over den menneskelig psyke, dynamikker og samspil. Florian Huber har skrevet en anbefalelsesværdig fagbog til dig, der har interesse for historie og psykologi. 

Lov mig, at du skyder dig selv

Masseselvmord blandt almindelige tyskere i 1945

Forfatter: Florian Huber

Forlag: TURBINE

340 sider. Hardback

Udgivelsesdato: 19. 3. 2021

Anmelder: Nønne Lønne Votborg

Værd at vide: 

Artikel om bogen og emnet: https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/titusinder-af-tyskere-tog-livet-af-sig-selv-op-til-befrielsen 

Bogvægten anmelder også ”Mormor dansede i regnen”, så hold godt øje med siden her! 

Du kan læse om romanen på forlagets hjemmeside: https://alphaforlag.dk/boeger/mormor-dansede-i-regnen/