Der findes i tiden en del litteratur om de forandringer, vores verden gennemgår. Meget af denne litteratur handler om, hvordan vi får lagt kursen om, så vi ikke slider den første jordklode op alt for hurtigt. Det er ikke Lottosamfundets ærinde. Lottosamfundet gør op med den gamle verden og fortæller, hvad vi kan vente os af den nye.

Med udgangspunkt i markedsmekanismerne gennemgås mange af de ting, der har ændret sig. Hvorfor løb tiden fra radiofabrikken Bella, og hvad har vi fået i stedet? Det handler om opgøret med ensartethed, standardisering, hierarkier, effektivisering af vareproduktion og faste grænser. I stedet har vi nu individuelle mennesker med ønsker om individuelle produkter, særlige familieformer og specielle arbejdsformer.

Det positive er den øgede plads til kreativitet, eksperimenteren og uforudsigelighed. Det har blandt andet betydet, at arbejdsstyrken har fået en anden facon. Nu vandrer man fra projekt til projekt uden fast ansættelser, en ansættelsesform der gør, at virksomhederne kan holde sig små og fleksible. Forfatteren omtaler den fleksible og bevægelige arbejdsstyrke meget positivt. At man også kan se anderledes på det, fremgår af Prekariatet af Guy Standing, der beretter om de mange mennesker der gerne havde oplevet den stabilitet der kan være i en fast ansættelse, men som i stedet presses til at underbyde hinanden, når de skal sælge deres arbejdskraft.

Men det er ikke kun for arbejdsstyrken, tingene har ændret sig. Små virksomheder har opdaget fordelene ved at sælge en god fortælling fremfor en standardvare. Et eksempel på reel og opfattet værdi kan ses af salget af SUV-biler. 80 % af dem har aldrig kørt på andet end asfalt, men bilerne blev fulgt af en anden fortælling, nemlig den om større samhørighed med naturen, hvoraf man kan lære, at en fortælling ikke behøver at være sand for at sælge.

Forfatteren kalder markedsøkonomiens nye samfund for IKEA-samfundet: vi har alle råd til det hele, måske ikke mærkevarer men funktionelle efterligninger.

Beskrivelsen af tidens ændringer og måden vi udnytter de nye teknologier er set før, men fornuftigt samlet her. Mere bekymrende bliver det, når forfatteren revser de mange små tiltag for at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund og kalder simple-living og køb-lokalt-kampagner for uhensigtsmæssig ressourceanvendelse og forstyrrelse af markedsmekanismerne. Markedet har trods alt spillet fallit, når det handler om klima og miljø, men ikke ifølge Keld Holm. I stedet for at opfatte jorden som et lukket kredsløb mener han, at man i stedet skal udvikle teknologien, så man kan udnytte ressourcer på månen og på asteroider.

En diskussion af det lidt forslidte begreb bæredygtighed præsenteres i Lottosamfundet, så til oplysning bringes den oprindelige betydning af ordet her:

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” 
(Brundtland 1987).

Det er her Keld Holm mener, at vi i stedet skal dække vores ressourcebehov i rummet. Og ikke en lyd om nødvendigheden af at passe på det vi har. I det hele taget overses miljøet i forherligelsen af markedet, og miljøaktivisterne stemples som ekstreme:

Andre er endnu mere ekstreme. De mener, at vi skal skrue velstanden tilbage i de vestlige industrier for at give resten af verden mulighed for at nærme sig vores velstandsniveau.

Skønt miljøet fylder meget lidt i en bog om vores fremtid, så er selve samfundsstrukturen omhyggeligt og nuanceret beskrevet, og der er flere gode pointer.

Der er også en del forældet materiale, eksempelvis forkastes McGregors X- og Y-teori her, men har vel næppe været en del af HD-pensum de sidste 10 år. Til gengæld anerkendes, at alle andre end det offentlige er gået tilbage til decentralisering efter de seneste års uhensigtsmæssige centraliseringer.

Lottosamfundet er oplæg til debat, og alene holdningen til det grønne område er rigeligt provokerende, men derfor kan man godt håbe, at politikerne vil tage debatten op.

Mere litteratur om fremtidsmuligheder:

Vier für das Klima, om en families kamp for at reducere CO2-aftrykket, Modvækst der fortæller omtrent det omvendte af Lottosamfundet, Det kreative samfund, We-Economy, Hvad skal vi svare?

Lottosamfundet

Keld Holm

397 sider

forlaget indblik

Udgivet: 2018

Birte Strandby