Tiden byder på interaktive e-bøger, hvor man kan lytte med på den musik, bogens karakterer hører, se de bøger de læser og på enhver måde få udvidet sit indtryk af deres omgivelser. Lottes liv byder på noget af det samme, men uden elektronik. Derom bevidner Lottes egne dagbøger, hvor hun tegner ting og personer og fortæller om sit liv i flere forskellige skrifttyper, der understreger ordenes mening og betydning. Hun bruger talebobler, arbejdstegninger, billeder, lister over gode ting på feriestedet. Resultatet er ikke meget overskueligt, men underholdende, let at gå til og mere indbydende end en almindelig tekst. Lotte er en del af en kernefamilie, og hun har gode venner, en far der kan blive sur og en tilværelse fuld af oplevelser.

Hun har også en blokfløjte, hendes to brødre har et trommesæt og en basun, så der er lyd nok på familien, hvilket i øvrigt fremgår meget klart af illustrationer, skrifttyper og udtryk: kawuum, møøøøp,

 

Lottes liv – jeg sætter lige ormen her!

Lotte afgør, at hendes blokfløjte kan bruges til at tæmme slanger, for der sker altid noget mærkeligt, når hun spiller på den. I mangel af slanger forsøger hun sig med andre dyr, blandt andet en orm, og dyrene opfører sig anderledes, men kun ormen viser sig at danse

Familien tager på øko-bondegårdsferie. Far insisterer på at hele familien tager på vandretur, og mor vil gerne lave økologisk gedeost. Værtsfamilien omfatter en dreng der snitter træfigurer, og en pige der ikke er bange får hverken hesten eller bondegårdens arrige ged, og ubehaget ved gedeosten og den manglende succes som slangetæmmer kan ikke ødelægge Lottes glæde over feriens mange oplevelser.

Lottes liv – hvor blev kaninen af?

er seriens fjerde bog, hverken tegner eller fortæller har tabt pusten undervejs, her hvor Lotte og Melissa beslutter at overveje deres hobbyer. Lotte går officielt til blokfløjtespil, men hun vil hellere eksperimentere med slangetæmmerkunsten.

De to får en chance for at blive statister i en film, og så er valget af hobby let: De vil naturligvis til filmen. Der er masser af overraskelser, og man kan se en instruktør næsten gå bersærk. De fine omfattende Illustrationer bibringer bogen ganske meget bonusinfo, og bøgerne er let tilgængelige og sjove også for dem, der endnu ikke er superlæsere.

Alice Pantermüller

Illustreret af Daniela Kohl

Oversat af Charlotte A. E. Glahn

160 sider

Gyldendal

Udgivet: 06.10.2015