Her op til kommunalvalget 2017 udgives bogen Lokaldemokrati på spil, der både kan be- og afkræfte ens formodninger om, hvordan demokratiet fungerer lokalt.

Baseret på kvalitative undersøgelser og fokusgrupper foreligger en gennemgang af kommunalvalget i 2013 i Næstved. Valget udviklede sig til et borgmestervalg, og flere kandidater gav afkald – mere eller mindre frivilligt – på deres egen synlighed i processen for at gøre plads til promovering af borgmesterkandidaterne.

Undersøgelsen er ret bred og diskuterer også, hvad kommunesammenlægningerne har betydet for lokalområderne, og hvorfor der er forskel på lokalvalg og valg til folketinget, det vil sige, hvordan en borger kan stemme på en Venstremand til folketinget, men når det drejer sig om lokalområdet, stemmer vedkommende på socialdemokraten i nabolaget.

Næstved er udvalgt med omhu, og der er gode muligheder for at erfaringerne herfra også gælder i andre landkommuner i Danmark.

Et af spørgsmålene går på, om borgerne mister den politiske interesse, når der bliver for langt til rådhuset:

Bente over i kommunen, hun var god i skattesager.

Der er oprettet lokalråd, men det er meget forskelligt, om borgerne bruger dem. Til gengæld viser det sig – ikke overraskende – at så snart de politiske beslutninger handler om noget der foregår tæt på borgerne, så er borgerne klar til at blande sig, hvad enten det er skoler, cykelstier, havnen, busdriften, opsætning af juletræ, mens forholdet til økonomien i kommunen synes mere distanceret.

Alle citater, al dokumentation er naturligvis lokal, og eksempelvis anerkendelse af borgmesterens arbejde for konsensus i byrådet og brede forlig figurerer flere steder. Det er ikke nødvendigvis interessant for folk uden for Næstved Kommune.

Til gengæld behandles den vanskelige grænse mellem politik og embedsmændenes arbejde omhyggeligt. Blandt andet arrangerer kommunen kampagner for at få flere til at stemme ved kommunalvalget. Politikere og embedsmænd er til stede ved arrangementerne, men deres hensigter er selvsagt forskellige: Politikerne vil have stemmer, og embedsmændene vil have borgerne til at stemme.

Konkluderende er der tale om et særdeles spraglet billede af lokalvalgets anatomi, og der er megen god information for politikere og deres vælgere.

Pernille Almlund og Nina Blom Andersen

Lokaldemokrati på spil

Et casestudie af et dansk kommunalvalg

238 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 15.09.2017

Birte Strandby