Der findes fire statsmagter, den lovgivende, den udøvende, den dømmende og den mødende magt …

Hvad er lobbyisme, og hvordan fungerer den? Det handler denne Tænkepause om. 

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Peter Munk Christiansen, har som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond selv erfaringer med lobbyisme og fortæller, hvordan der blev brug for lobbyisme, da uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen i 2016 beskar fondens midler fra 1.200 millioner til 800 millioner kroner. Det satte gang i fondens bestyrelsesmedlemmer og de forskellige formænd for de faglige forskningsråd der på skift var i medierne, mødtes med ministeriet og gjorde deres yderste for at påvirke beslutningen om nedskæringen. Resultatet blev, at de fik 920 millioner kroner – ikke helt hvad de havde håbet, men dog en slags anerkendelse af indsatsen. Under alle omstændigheder en bekræftelse af lobbyismens betydning i forbindelse med politiske beslutninger. 

Forfatteren viser med beskrivelser og eksempler, hvordan lobbyister agerer, både de ansatte og dem der hyres til lejligheden. Angiveligt skulle Danmarks Naturfredningsforening have god adgang til folketingspolitikere, fordi de har nødvendig viden, der kan bruges politisk. Desværre kan der godt være langt imellem de tydelige beviser på foreningens lobbyisme.

Dansk Industri, Fælles Fagligt Forbund, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Erhverv, Danske Regioner og Forbrugerrådet Tænk optræder både i forvaltningerne, i medierne og i Folketinget, og når det kommer til Dansk Industri og Dansk Erhverv så havde man nok en mistanke. For hvem kan ellers i fuldt alvor gå ind for en sort infrastrukturpolitik under en klimakrise? Det var også Dansk Erhverv der under en borgerlig regering fik reduceret arveafgiften til 5 %. Den blev hurtigt ført tilbage til de oprindelige 15 % af den efterfølgende, socialdemokratiske regering, men det fortæller lidt om indflydelsen. 

I bogen er også en lille case om, hvordan det er at være ny energiminister – og uvidende på området – når der skal tages beslutninger om fremtidens elforsyning. Eksemplet tjener til at vise, hvor ofte der kan blive behov for at henvende sig til interesseorganisationer, og hvor mange lobbyister der kommer på banen. Sidst diskuteres kort, hvordan lobbyisme forholder sig til demokrati, og den diskussion bør nok tages op med jævne mellemrum.

Lobbyisme

Peter Munk Christiansen

60 sider

Tænkepause

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: marts 2021

Birte Strandby