En samling på godt 50 digte med afsæt i tidens begivenheder og forskellige mediepersonligheder. Der er et hyldestdigt til Blachman, et kritisk digt til Claus Meyer der kommenterer hans ansættelse af en kriminel i resocialiseringsøjemed og et kærligt digt til Hans Pilgaard. Et længere digt Eventyr på ’Dammeren’ handler om at møde Sidney Lee på et diskotek og redde sig et opgør med en dørmand og en tur med ambulance.

Herudover er der en hyldest til Netto i anledning af kædens 30 års fødselsdag. Der er nogen humor, eksempelvis i digtet Julefrokost, men der er også megen tomgang, der hverken rummer specielt gode billeder eller nogen særlig poetisk elegance.

Digtene er prosadigte med slutrim som den ene lyriske markør, og inddelingen i vers som den anden. De fleste digte består af syv – otte uens strofer med hver to vers. Man kan i højere grad kalde digtningen episk end egentligt lyrisk og i enkelte tilfælde dramatisk såsom det omtalte Eventyr på ’Dammeren’.

Det bedste kommer i digtene ’Det ska’ blive sagt’ og ’Flytning’, hvor forfatteren udtrykker noget mere dybfølt og dermed mere vedkommende for læseren:

Har efterhånden boet utallige steder

Tror sgu hver gang, det bli’r bedre.

Flere af digtene handler om digteren selv, og det er også i disse digte, der findes et strejf af særlig indsigt og et møde med bedre metaforer:

Tænk, at min bedste ven skulle blive en pose mellemfrosne ærter…

Var jeg en ludobrik, var jeg nu rykket tre felter tilbage.

Der er flere gode ideer, men enkelte produkter havde måske være bedre som ren prosa.

Glenn Enrico Buhl Liwervall

73 sider

mellemgaard

Udgivet: December 2013

Birte Strandby