Erik Lindsø er en enestående fortæller. Mange, blandt andre elever, lærere, forældre der har eller har haft deres gang i de frie skoler, har nydt godt af både fortælletalentet og de gode historier, som eksempelvis fortællingen om de fire drenge fra Lindsøs skolegang – den ene Lindsø selv, der klarede sig glimrende på trods af skolens fordomsfulde forventninger om det modsatte. Den historie er også i bogen men nu med en ny, sårbar vinkel.

Det at læse Lindsø minder om det at læse Johannes Møllehave: Der er noget sprudlende og spraglet, noget gammelkendt, og der er nye tanker og god mulighed for bekræftelse af de gamle.

Historier og anekdoter er der heldigvis mange af i bogen. Især mærker man fortælleglæden i dem om familien og barndommen:

Lindsøs familie er missionske, men når farens familie fejrer i Nordjylland, lægger de det missionske væk og tager til fest.

Min far har en aftale med Vorherre om, at han kan slå missionen fra, når vi kører gennem Limfjordstunnellen.

Og til festen kommer den fantastiske historie fra den fantastiske onkel, der på sin nordenfjordske maskinstation netop har anskaffet en ny Claas mejetærsker og som den eneste tør høste på de stejle skråninger ved Allerup Bakker. Det er lige ved at gå galt, men de lyttende børn hjælper onklen med at holde balancen med mejetærskeren, og alt går godt. Undtagen det ene år, hvor tanten ødelægger historien med et ’Det passer intj, hwa han sajer!’

Der er flere onkler og flere historier ligesom bogen rummer en mængde citater og lidt om, hvordan Grundtvig fik skrevet de sidste fire linjer i ’Et jævnt og muntert virksomt liv på jord’.

Lindsø gør brug af et broget udbud af referencer for at understøtte sin tese om fortællingens betydning. Mange af betragtningerne om fortællingens berettigelse og eksistens er velkendte, men Lindsø er en engageret og levende fortæller, og har også det til fælles med Møllehave, at hans nok er hans bog hyggelig, underholdende, tankevækkende, mens hans foredrag er om muligt mere oplivende, opmuntrende og i det mindste en historie værd.

Livet er i det mindste en historie værd – Livsbetragtninger

Erik Lindsø

200 sider

Kristeligt Dagblads Forlag

Udgivet: 14.02.2014