En oversigt over dansk litteraturs historie til elever i gymnasiet og hf.

Umiddelbart er det en fornuftig gennemgang, men da den er kort og let tilgængelig, må den nødvendigvis også være uretfærdig, som det er tilfældet hvad angår fænomenet minimalisme, der kort er beskrevet som en stilart, der har en neutral og upersonlig forfatterstemme og mangler en tydelig pointe. En rigelig hurtig forklaring på et projekt, der omfatter en relativ langvarig bølge indenfor litteraturen og gjorde op med en overlæsset stilart, smukt eksemplificeret af blandt andre Robbe-Grillet i halvtredserne og Carver i halvfjerdserne/firserne.

Bogens første 180 sider omhandler litteraturen på langs fra det første kalkmaleri over barok, romantik og det moderne gennembrud til dagens litteratur. De fleste af de vigtigste navne er med omend meget summarisk omtalt. Eksempelvis står der om Karen Blixen: Hun bor en del af sit voksenliv på en farm i Afrika. Der står ikke noget om opholdets betydning for hendes liv og digtning. Desuden skriver forfatterne om Blixens sprog, at det virker højtideligt og langsomt, og det giver teksten et skær af ælde. En lidt sær omtale af en enestående forfatterinde, også selvom målgruppen er unge mennesker.

Anden del – litteraturen på tværs – går i dybden med begreberne roman, novelle, lyrik, drama, herunder udviklingen indenfor genrerne med enkelte repræsentative eksempler. Under lyrik nævnes Sophus Claussen, Baudelaire og Michael Strunge, men ikke Stuckenberg, Grethe Risbjerg Thomsen, Piet Hein. Under drama medtages Ibsen, Strindberg og Shakespeare, mens Schiller er udeladt.

Der er kortfattede men anvendelige analyseredskaber til de forskellige genrer. Mere baggrund til analyser kan man finde i Brandt-Pedersens og Rønn-Poulsens Genre bogen og Metode bogen, ligesom stilarterne beskrives i eksempelvis Litteraturens tilgange af Fibiger, Lütken og Mølgaard.

Malerier bidrager til at illustrere stilen i mange af perioderne, og bogen kan nok fungere som appetitvækker for videre læsning.

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen

260 sider

Systime

Udgivet: 2012