Med det gennemillustrerede værk ”Levende stene. Laila Westergaards Kunst” hyldes stenhugger og kunstner Laila Westergaards mangeårige arbejde på behørig vis. Det er duoen Dorthe Fogh og Annette Østergård, der i fagbogen zoomer ind på Laila Westergaards værker. Det gør de overbevisende og sagligt med blik for detaljer og kontekst. 

Laila Westergaard er født i 1964 som tredje generation i en sten- og billedhuggerfamilie. Hun er opvokset i Lemvig, dér hvor familien havde sten- og billedhuggervirksomhed. Hendes far Torvald (1901-1988) og far Ejgil (1928-2015) ernærede sig især som traditionelle stenhuggere, der huggede gravstene, men de havde også en glæde ved at udtrykke sig kunstnerisk i sten. Hjemmet var meget musisk og kunstnerisk. 

I sin opvækst hjalp Laila til på værkstedet, da hun foretrak dét fremfor husligt arbejde. Efter studentereksamen og en tur til Spanien, tog hun et tegnekursus, da intentionen var at blive billedkunstner. Men det skulpturelle arbejde appellerede til hende. Laila kom på Det jyske Kunstakademi i Aarhus og tog til Istanbul i det sidste studieår. Det kom til at præge hendes kunst fremadrettet. Fra 1990 har Laila Westergaard levet af at hugge i sten. I bogen belyses kunstnerens arbejdsområder, stilarter og tankerne bag værkerne. 

Fagbogen er delt op i en række afsnit, hvoraf hoveddelen består af tre dele: 1) Kar, 2) Relieffer, billedsten og sten med tekst samt 3) Skulptur. I disse tre dele dykker forfatterne ned i hver af disse kunstformer. Det gør de med en lang række detaljerede eksempler på Laila Westergaards værker, hvor disse beskrives både ud fra idé og udførelse. Der er desuden en overordnet forklaring til hver af de tre former for kunst. Forfatterparret er gode til at sætte Laila Westergaards værker ind i en større kontekst. De sammenligner også hendes værker med andre sten- og billedhuggeres værker, der både refereres til i tekst og billede. 

Bogens følgende afsnit handler om Gøstrup Hospitalskirke, hvor Laila Westergaard fik mulighed for at skabe et ”Gesamtkunstwerk”. Der er således tale om et helhedskunstværk, der er tænkt ind i skabelsen af hospitalskirken fra første færd. At skabe noget så stort og konceptuelt må betegnes som et hovedværk. I den nye hospitalskirke har Laila Westergaard fået mulighed for at komponere en syntese af kunstformer, der b.la. indbefatter relief, altertavle og en hjerteformet døbefont. 

Sidste afsnit handler om sten på kirkegårde. Laila Westergaard udfører kun yderst sjældent gravsten, men hun har lavet en del anden smuk kirkegårdsudsmykning og –kunst. 

Når man åbner ”Levende stene” og læser prologen, kan det til dels minde lidt om ordlyden i en faglig afhandling. Dorthe Fogh og Annette Østergård redegør i saglige termer for deres intentioner med værket og metode. Det bekymrede mig, da jeg var usikker på om læsningen ville blive tung og kedsommelig. 

Lad det være sagt først som sidst! ”Levende stene” er et pragtværk, der fortjener stor applaus. Dorthe Fogh og Annette Østergård sætter på flotteste vis fokus på et håndværksmæssigt og kunstnerisk fag, som vi desværre nok har en tendens til at overse. Deres formidling er lettilgængelig og veloplagt med mange fine, illustrative eksempler. Efter endt læsning får man lyst til en rejse rundt i fodsporene på Laila Westergaards smukke og konceptuelle værker, der både taler til øje og sjæl. Bogen består desuden af register, noter, kort etc. 

Dorthe Fogh og Annette Østergård formidler deres viden om arbejdet som sten- og billedhugger med engagement og stor saglighed. De sætter det ind i en historisk og kunstnerisk sammenhæng. Som læser får jeg stor respekt for det møjsommelige og hårde fysiske slid, der ligger bag hvert et værk i sten. Jeg er også fuld af anerkendelse for kunstnerens kreative tankegang og ikke mindst hendes imponerende viden om kunst, kultur, historie, musik og kristendom, som hun formår at omsætte æstetisk. Kristendommen spiller en stor rolle i mange af værkerne, der pryder kirker, sognehuse og kirkegårde. Forfatterne fremhæver mere end én gang Laila Westergaards grundtvigianske menneskesyn. Hun er humanist og inspireret af Hannah Arendt. Værkerne gengiver menneskelivet og hverdagen. Der er ikke et politisk ærinde. 

”Levende stene” er en hæder til en stor dansk kvindelig sten- og billedhugger, der udtrykker sig originalt. Dorte Fogh og Annette Østergaard formår ydermere at hylde selve skulpturen som kunstart, og vise at der også findes andre måder at udtrykke sig på i sten – som fx stenbilleder. Bogen bør læses af alle med interesse for kunst, skulpturer, udsmykning, dannelse, æstetik og kristendom. 

Levende stene

Laila Westergaards Kunst

Forfattere: Dorthe Fogh og Annette Østergård

Forlag: Eksistensen

264 sider. Indbundet

Udgivelsesdato: D. 28. 3. 2021.

Anmelder: Nønne Lønne Votborg