AI, algoritmer, maskinlæring, digitalisering

Hvad ved vi om de teknologiske fremskridt der sker i Silicon Valley, og har vi overhovedet nogen indflydelse på dem? Eller er det som i den nyligt udgivne ‘Robotterne styrer’ et spørgsmål om, hvorvidt teknologiens fremskridt er selvaktiverende og en uundgåelig livsbane med os som passive tilskuere?

Hertil svarer forfatterne af ‘Langt fra Silicon Valley’, at … Digitaliseringen er ikke bare en skræddersyet bølge, hvor det gælder om at være den bedste surfer, men en række muligheder, som man aktivt skal vælge.

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og egne indsamlede data fra dansk ledede virksomheder har forfatterne formuleret ni principper, som man som leder skal overveje. Det handler blandt andet om analyse, strategi, marked, innovation, kompetencer.

Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Strategi og organisation har altid handlet om, hvor ens virksomhed var i forhold til kundernes krav og forventninger, placering på markedet og følsomhed overfor politik og økonomi. Det nye kommer ind, når der i forbindelse med hvert princip forbindes til ny teknologisk udvikling, og hvordan denne kan udnyttes.

Mange ting har ændret sig siden introduktionen af www og adgangen til nettet. En af de væsentligste ændringer er kunden/brugerens øgede viden og nye magt, og især at det nu er muligt at kortlægge forbrugernes phygitale adfærd og vurdere, hvor man med sit produkt har mulighed for at sætte effektivt ind.

Et princip handler om god brug og udnyttelse af big data, og et andet handler om etik der hurtigt kan blive aktuelt, når det drejer sig om at bruge følsomme data som baggrund for at udvikle sit forretningsområde.

‘Langt fra Silicon Valley’ er et solidt stykke værktøj, når det gælder om at vurdere, hvilke muligheder man har for at tilpasse sin virksomhed til et foranderligt marked, og hvilke kunder man kan imødekomme. Her er hjælp til at skabe personaer, og der er cases fra en lang række danske virksomheder, der har haft held til at forholde sig til og i et vist omfang udnytte de nye muligheder. Der er også et kapitel om, hvordan man tackler det gammelkendte problem, der ikke længere benævnes ‘modstand mod forandringer’, men nu er er afløst af fire typer medarbejdere, der samarbejder på hver sin måde. Også her er bogen nået frem til nye løsninger på gamle problemer.

Sidste kapitel handler om, hvordan vi forholder os til digitaliseringen og vores virksomheds placering i forhold til denne samt hvilke krav visioner og marked stiller til virksomhedens ledelse.

Langt fra Silicon Vally

Digital transformation i danske virksomheder

Jesper Højberg og Brian Due

315 sider

Djøfs Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby