For nogle år siden dukkede begrebet ’lean and mean’ op. Det betød, at et firma undersøgte kundeværdier og værdistrømme og derefter eliminerede hvad, der måtte være overflødigt. Det førte i en del tilfælde til regulære nedskæringer og outsourcing, hvorfor det da heller ikke blev specielt populært. Med denne bog fortæller forfatterne, at det ikke var nedskæringer, der var hensigten. Tværtimod er lean en virksomhedskultur, der gerne skulle sikre, at forandringsledelse er muligt, og at virksomheden i øvrigt er fleksibel og nytænkende.

Det omfatter blandt andet tre ledelsesudfordringer: At forstå dybde og omfang af forandringer, at skabe forandringer hurtigt med det rette engagement, og at skabe handlekraft. Blandt andet det at skabe hurtige forandringer stiller store krav, men betyder især, at der skal skabes forståelse for forandringens nødvendighed. Den vanskeligste parameter er her som altid den enkelte medarbejders motivation, det gammelkendte begreb: Modstand mod forandringer. Det gælder således for lederen om at kunne tænke såvel på individuelt som organisatorisk og strategisk niveau. Samtidigt introduceres læseren for De Bonos tænkehatte, opbyggelsen af leankompetencer såsom kreativitetsteknikker og begrebet OFI (opportunity for improvement), her at skabe ’positivt spild’, dvs. erstatte spildtiden med en online-konsultation, hvis spildet eksempelvis består i ventetid hos lægen.
Bogen er ikke fri for gentagelser. Nødvendigheden af kommunikation – især fra lederens side – understreges igen og igen, og at alle har glæde af at kunne se formålet med deres arbejde, vidste allerede Karl Mar

Som anden nyere ledelses- og organisationsteori fokuseres der på værdier for kunden, og bogen er repræsentativ for det efterhånden velkendte opgør med gammeldags hierarkiske opbyggede virksomheder.

Forfattere:Anders Nørgaard, Søren Brandi og Steen Hildebrandt

160 sider
Forlag: Gyldendal
Udgivet: 7.05.2009

Birte Strandby