Så kom den langt om længe, undersøgelsen der skal befri os for disse tilsyneladende endeløse baner af PowerPoint slides, som vi har været tvangsindlagt til de sidste år:
… forskere ved New South Wales University har i øvrigt netop peget på de store begrænsninger ved PowerPoint. Studier af menneskets korttidshukommelse har vist, at man faktisk bliver dårligere til at opfatte information, hvis budskabet både bliver givet i tekst og tale samtidig. Ellers er der lidt langt mellem de anvendelige budskaber i bogen. Der er meget tekst om (indlysende?) ulemper ved ikke at kommunikere samt en del om, hvorfor medarbejdere synes, at ledere skal kommunikere. Desuden er der omtale af kommunkationsstrategier fra blandt andet Novozymes og Carlsberg, hvor sidstnævnte brillererer ved med held at sende den første melding om organsationsændring pr. sms.

Det fastslås med mange argumenter, at kommunikation er essentiel for en velfungerende virksomhed, og der gives enkelte, i øvrigt udmærkede redskaber til forbedring af samme, blandt andet kommunikationsspejlet der kan bidrage til at få tænkt alle vinkler ind i lederkommunikationen. Desuden er der enkelte skematiske illustrationer, der kan være gode at have ved hånden, hvis og når budskaber skal sendes afsted.

Undervejs luftes begreber fra Hertzberg, Mintzberg og Schein. Ja, selv Maslow der jo burde have været fejet af banen for mange år siden grundet manglende bevisførelse, dukker kortvarigt op som reference. Til gengæld må man – bortset fra eksemplerne fra virksomhederne – kigge langt efter den stedfundne udvikling inden for kommunikationsteori de sidste 10 år, og der anvendes uforholdsmæssigt mange ord på meget få konkrete værktøjer.

Forfatter: Anne Katrine Lund
164 sider. 249 kr.
Forlag: Gyldendal Business