Skønt Lisbeth Fruensgaard i Kuren mod stress fortæller os, at stress er en gammel sygdom, så antyder de heftige mængder litteratur om emnet, at stress har nutidens allerstørste interesse:

Sex, sladder og stress i organisationer

Stress – Sådan kommer du videre

Orden i kaos – få styr på arbejdsdagen og forebyg stress

Urkraft – Karriereliv uden stress

da håbet vendte tilbage – om at overvinde stress og depression

Spørgsmålet er derfor, hvad en ny bog om emnet kan bidrage med, og Fruensgaard har da også fat i de samme områder som andre. Det omfatter en kort gennemgang af amygdala og dopamin, betydningen af at lytte til sin krop, og ikke mindst hvordan stress opstår. Det stigende antal stressramte diskuteres også, ligesom mindfulness omtales og anbefales. Med til det i forvejen velkendte hører også rådene om søvn og om skærmes påvirkning af hjernen.

Men der er også nyt, eller relativt nyt: betydningen af natur, lys og luft for den stressramte, og her henviser forfatteren til en undersøgelse der dokumenterer sammenhæng mellem stress og afstand til nærmeste grønne område. Desværre er det ikke en tråd der forfølges, for her kunne man sikkert lave nogle koblinger til de undersøgelser, der påviser at bilstøj er skadeligt for helbredet. Eller kort sagt: er der grund til at tro, at for meget bilisme, for meget asfalt slet ikke er godt for os?

Angiveligt kan stress tage afsæt i en basal manglende selvtillid, en frygt for ikke at slå til, og rådet er her – og andre steder – kærlig selvomsorg. Skulle man tro, at vore dages individualistiske menneske havde brug for selvomsorg? En test skal afgøre, om man forstår at sætte sine grænser. Testen handler blandt andet om søvn og pauser, men rummer også spørgsmålet:

Tillader jeg mig at have personer i mit liv, der gør mig ked af det og dræner mig for energi og glæde?

Det er en interessant formulering, og den burde måske have været uddybet, så man ikke i tankerne ser den unge far til de kolikramte nyfødte tvillinger flytte hjemmefra for at beskytte sig mod at blive drænet for energi. Nå, men hensigten er god nok, den stressramte skal passe på sig selv, og stressen går ikke væk, fordi man tager sig sammen.

Kuren mod stress er smukt layoutet og velskrevet, og der er et fint kapitel om, hvordan man begår sig, når man har stressramte medarbejdere eller kolleger. Med bogen under armen kan man finde frem til en tilværelse uden stress.

Kuren mod stress

Lisbeth Fruensgaard

Sådan slipper du stress for ALTID

226 sider

Turbine

Udgivet: 2018

Birte Strandby