Den klassiske liberalismes tro på, at man i et liberalt samfund kan nå de mål, man sætter sig, gennem et ureguleret privat erhvervsliv, har historisk set vist sig ikke altid at holde stik. Der er ingen logisk sammenhæng mellem personlig gevinst og almenvellet. (FDP’s partiprogram, 1971)

Kraft er af overlegen begavelse og dette til trods en tilhænger af liberalismen og eksempelvis trickle-down-teorien. Det vil sige teorien om, at hvis man hælder guld ud over virksomheder og personer der klarer sig godt i erhvervslivet, så vil en del af guldet automatisk sive til de mindrebemidlede længere nede i hierarkiet, altså et dybt socialt projekt. Men som forfatteren skriver, så havde Kraft ikke læst Galbraith der benævner den ‘hestepære-teorien’, hvorfor han, Kraft, fortsat går ind for de frie markedskræfter i den udgave, de nu forefandtes.

Kraft er retorikprofessor i Tübingen og på spanden. Hans gamle ven István, der er professor på Stanford, har inviteret ham til en konkurrence i Silicon Valley om at levere et 18 minutter langt oplæg om teodicé-spørgsmålet*. Vinder Kraft for sit oplæg, udløser det en million dollars og dermed en løsning på Krafts problemer, der blandt andet omfatter gæld, to forliste ægteskaber og en del børnepenge.

Vi følger Kraft på rejsen til Silicon Valley og hans ophold der. Undervejs får vi et indblik i Krafts tidligere liv og hans tanker om verden og om en forelskelse fra gamle dage, Johanna, der angiveligt skulle bo i San Francisco:

… han har fundet en forening på nettet, hvis medlemmer mødes regelmæssigt for i fællesskab at gøre det af med invasive planter i den nordcaliforniske flora.

Her forventer han at finde Johanna, som han opsøger kun for at opdage, at de ikke har fælles erindring. 

Siden finder Kraft en løsning på sine vanskeligheder, omend måske ikke den læseren venter.

Humoren er allestednærværende, og det samme er de mange overvejelser om verdens tilstand, klima og ulighed. En god læseoplevelse men ikke fri for at være forvirrende.

* Hvis Gud er god, kærlig og almægtig, hvorfor findes så det onde?

Kraft

Jonas Lüscher

Oversat af Nanna Lund

252 sider

Jensen & Dalgaard

Udgivet: 02.12.2021

Birte Strandby