Kirkekunst er dybt fascinerende, men forudsætter også en vis indsigt for at forstå. Udsmykningen der kan opleves i Viborg Domkirke, bliver forklaret i det digre værk “Kraft og skønhed – Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke”. Bogen udgives af Skovgaard Museet, der er nabo til Viborg Domkirke, og af Strandberg Publishing. 

Bogen består af følgende kapitler: 

 • “Ved nyt at gienoprette det Gamle”: nedrivning og genopbygning af Viborg Domkirke 1863-1876 / Thomas Bertelsen
 • Kunstner – og kristen, kristen – og kunstner: Joakim Skovgaards kunstneriske selvforståelse / Poul Grinder-Hansen
 • Fra kopi til gesamtkunstværk / Iben Overgaard
 • “Vor Malerkunsts Grundtvig”: Joakim Skovgaards dekoration i Viborg Domkirke / Carsten Bach-Nielsen
 • Freskerne
 • Loftet
 • En gang ruskomsnusk?: vurderingen af Skovgaards udsmykning i sam- og eftertid / Ulla Kjær
 • Hjemkomst – fra Morijas bjerg og de dødes rige: Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke som ramme for gudstjenestens karakter og forkyndelse / Henrik Stubkjær
 • Restaurering af freskerne i Viborg Domkirke / Iben Overgaard
 • Viborg i domkirken / Iben Overgaard
 • “Med Farver kan man ingen Christus male”: Joakim Skovgaard og Grundtvigs farver / Katrine Frøkjær Baunvig

Der indledes desuden med et forord af Christian Kortegaard Madsen, der er museumsleder for Skovgaard Museet. Samme sted har bogens redaktør Iben Overgaard arbejdet fra 2005 – 2010. 

I første del af bogen opridses historien, der går forud for kirkens store restaurering. Kunsthistoriker Høyen aflagde i sin egenskab af professor ved Kunstakademiet besøg ved landets store historiske bygninger – og således også Viborg Domkirke. Han fandt kirken i en sørgelig forfatning. Lige indtil sin død i 1870 engagerede han sig derfor i en storstilet restaurering af domkirken. 

I midten af 1800-tallet afleverede den franskinspirerede arkitekt Nebelong sine anbefalinger til en rekonstruktion. Det holder hårdt grundet krig og andre udfordringer. Men arbejdet begyndes. Selve kirkebygningen var mere eller mindre færdigrestaureret ved Høyens død. Kirkerummet manglede imidlertid udsmykning. Den opgave fik Joakim Skovgaard.

Joakim Skovgaard blev født i 1856 i København. Han gik i fodsporene på sin kendte far guldaldermaler P.C. Skovgaard. I en ung alder kom Joakim Skovgaard ind på Kunstakademiet. Før opgaven med at udsmykke Viborg Domkirke blev han opfattet som landskabsmaler. Joakim Skovgaard rejste b.la. til Grækenland og Italien, hvorfra han fik inspiration til b.la. farver og stil. 

Det kristne fundament betød meget for Joakim Skovgaard, der havde dybe grundtvigianske rødder. I 1886 påbegyndte han for første gang et værk med kristent motiv. Han malede billedet af ”Kristus i de dødes rige”. Netop dét førte til, at han i 1890 blev bedt udsmykke Viborg Domkirke.

Udsmykningsopgaven strakte sig over perioden 1895-1913. Her blev Viborg Domkirken fuldstændig forvandlet. Malerierne blev udført i freskoteknik. Farve oprørt i kalkvand blev påført direkte på den våde puds. Joakim Skovgaard betegnes b.la. som en dygtig tegner. Han var følelsesfuld, kraftfuld og meget farverig i sit udtryk. 

Bogen skildrer tidens teologiske sværdslag mellem grundtvigianismen og nypietismen (Indre Mission). Det signifikante er, hvordan Joakim Skovgaards grundtvigianisme kommer til udtryk i motivvalg og -udtryk. Det er fascinerende at læse hvordan, han formidler sit lyse kristne budskab gennem kunsten. Udsmykningen skulle således ikke længere være formanende og dyster, som tidligere tiders kalkmalerier. 

Bogens hoveddel er en gennemgang og gengivelse af de 51 fresker, som kirkeudsmykningen rummer. Denne billedbibel strækker sig i alt over mere end 2.500 kvadratmeter vægge og lofter. Beskueren møder klassisk bibelhistorie fra både Det Nye og Det Gamle Testamente. Samtlige fresker fra domkirken er afbilledet i bogen. Der er tillige nogle få gode oversigtsbilleder. Her er tale om en detaljerig bog i stort format. Den er trykt på papir af ekstra god kvalitet i hele den midterste sektion, hvor malerierne vises. 

Det er kun ganske få år siden, at kirkemalerierne blev restaureret under ledelse af Nationalmuseet. Det arbejde beretter Iben Overgaard detaljeret om i sidste del af bogen. Senest er der brugt 900 timer og syv millioner kroner på konservatorarbejde.

Til slut i bogen findes en biografisk tidslinje for Joakim Skovgaard og der er ligeledes en oversigt over hans kirkeudsmykninger. Jeg kunne godt have brugt en tidslinje for Viborg Domkirke, så det var hurtigt at uddrage stedets væsentligste årstal og højdepunkter. 

Læseren kan også orientere sig i fotokreditering, litteratur- og kildeliste, læse om forfatterne samt finde et navneregister. Hvis man efter endt læsning tænker: ”Hvor var det nu, at de skrev om dette og hint”, så må man nøjes med indholdsfortegnelsen og navneregister. Jeg savner et stikordsregister. Det ville øge brugsværdien. 

Trods det at bogen har hele syv forfattere, fremstår den homogen i sit sproglige udtryk og formidling. Redaktør Iben Overgaard har løftet sin opgave på fineste vis. Som læser møder du fagudtryk fra både teologi, arkitektur og billedkunst samt restaureringsteknik. Med nysgerrighed, vilje og lidt tålmodighed er du sikret en stor læseoplevelse. Der er mange aha-øjeblikke undervejs. Skønt bogen er på et akademisk niveau, kan læseren også glæde sig til interessante anekdoter. At datiden tog imod den ny kirkekunst med stort forbehold, er tankevækkende. Netop perspektiveringen til den historiske, teologiske og samfundsmæssige kontekst er det, der gør bogen dybt interessant. 

Med mere end 150.000 besøgende årligt, er der en vis sandsynlighed for, at du som læser dette allerede har besøgt stedet. Så ved du, hvor smuk Joakim Skovgaards udsmykning er. Hvis du ikke har været forbi, eller hvis du – som jeg – er tryllebundet af prægtigheden, så er bogen oplagt. ”Kraft og skønhed – Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke” indfanger kirkens tiltrækningskraft og bemærkelsesværdige kirkeudsmykning. Indsigtsfulde fagfolk perspektiverer. Det er dybt berigende læsning. 

Links til videre læsning

Skovgaard museet om Viborg Domkirke

Nationalmuseet om restaureringen

Viborg Museum om Joakim Skovgaard 

Kraft og skønhed

Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke

Forfattere: Skovgaard Museet, Iben Overgaard (red.)

Forlag: Strandberg Publishing

256 sider. Indbundet og rigt illustreret. Stort format

Udgivelsesdato: Den 15. november 2023

Anmelder: Nønne Lønne Votborg