Der spores mange fine iagttagelser og tænksomheder i denne debutsamling af digte.

Imidlertid vil jeg sætte spørgsmål ved noget af titlen: ligegyldigheder. Det er det bestemt ikke, det er jo hele menneskets univers, det drejer sig om, men måske har digteren med vilje neddroslet nogle af hans egne syn og sanser?

Vi befinder os i et kosmisk rum, hvor biblen, Gud, Jesus og Satan spiller en aktiv rolle.

Også magien ses blandt andet. i et digt: Sort magi:

Jeg kendte engang en troldmand/ og den troldmand/ det var mig

jeg gik og syslede med forbudt magi/ mangt og meget/ blev hældt i den sydende sorte gryde

hulesvamp/ magiske urter/ og forhekset pulver

og kors hvor det boblede herligt/ røg i grotten/ og det var da også meget fedt/ fede tider was definitely had (fandt helt/sikkert sted)

men mit selv

kunne ikke holde til denne massive omgang med/ skumle konstanter/ dæmonfremmaning/ og syrede besværgelser

jeg ved der findes mægtigere magikere derude

men denne udøver fik sin sag for

det var tid til en længe udskudt/ men svært nødvendig forandring

jeg har nu lagt magien på hylden

og smidt skabet ud

jeg ved jeg kan vende tilbage/ men også at jeg ikke ønsker det

jeg er alt for optaget af min nye tilværelse/ som kriger

Digtene er i rigt mål illustreret af digteren med både viltre og naive tegninger af mennesker, tænder, dyr o.a.

Som det ses af ovenstående digt er et vigtigt substantiv Forandring. Dette ord vil jeg tolke som et nøgleord til digtsamlingen, idet det optræder mindst fire gange og synes at betyde, at en vis ændring er ønskelig og finder sted. Ligeledes spiller modsætninger/kontraster en vis rolle: alt går fra sort til hvidt, nattens kræfter/dagens lys, oplyst/forvirret. Selvom digteren har en angst for mørket og natten, drages han ubønhørligt mod dets spændingsfelt.

Af og til sættes rim til digtet, ikke altid med det store held. Der er masser af gode omend barske stemninger i digtene, men nogle af digtene burde nok være luget fra.

Andresen, Bjarke Benjamin

Digte

64 sider

mellemgaard, 2013

Hella Sylvest