Den lille hjælper er en tilføjelse til bogen Korrekt stavning, der omfatter de gængse regler for stavekunst. I Korrekt stavning tages der udgangspunkt i ordklasser, grammatik og syntaks. Sjovt nok ser det ud til, at Dansk Sprognævn er gået over til udelukkende at bruge de latinske betegnelser, men skulle man være i tvivl om det latinske udtryks betydning, er der en oversættelse på indersiden af omslaget.

Den lille hjælper er en lille let opslagsbog til tvivlsspørgsmålene – dem der hele tiden dukker op i de skrevne tekster både i private korrespondance og i det offentlige rum som for eksempel verber i nutid, hvor der for tiden er en tendens til at glemme r’et til slut. Og så er der den elendige apostrof der fejlagtigt er blevet så populær, at den tjener til genitivdannelse på alverdens skilte: Per’s cykler, Hansen’s VVS. Det burde være til at undgå. I Korrekt stavning står der:

Apostrof bruges til at angive genitiv, når forkortelser og tal skal have en endelse på, og til at vise, at et eller flere bogstaver er udeladt:

Eksempel: NATO’s generalsekretær, sms’erne

Det har tilsyneladende ikke været klart nok, så apostrofen er også med i Den lille hjælper:

Brug apostrof når du skal tilføje en endelse på en forkortelse, et tal, et symbol

Som nutidsendelser og apostrofer således går også forskellen på hans og sin igen. I gamle dage var huskereglen: Han tog hans hat og gik hans vej. Så burde det være tydeligt, hvornår det er sin og ikke hans. I Den lille hjælper bemærkes, at der er geografiske forskelle, og her skriver Dansk Sprognævn, at man i stile og til eksamen skal følge hovedreglen, men man i tale kan bruge den lokale version.

Den lille hjælper tager fat i flere tvivlstilfælde såsom ligge/lægge og sidde/sætte og andre ord i risikogrupper. Forklaringerne er kortfattede og klare, og der medfølger eksempler. Så i disse tider med megen skriftlighed bør enhver have Den lille hjælpermed i lommen.

Ida Elisabeth Mørch

48 sider

Udgivet: Maj 2016

Korrekt stavning

152 sider

Dansk Sprognævn

Dafolo

Udgivet: 2014