Så kom den, klimatossernes håndbog. Her er det muligt at finde tusindvis af måder at reducere sit CO2-aftryk – efter at man først har udregnet sit klimaaftryk.

Bogen er forsynet med et meget indbydende layout og inddelt i kapitler: Mad, tøj, Transport, Fritid, Økonomi, 11 kapitler i alt. I hvert kapitel gennemgås de gode og de dårlige løsninger. Mad-kapitlet har eksempelvis en tabel, hvor forskellige madvarers klimaaftryk er angivet. Lammekød slår enhver rekord, men oksekød, smør og pillede rejer er også blandt synderne, hvorimod de danske æbler og pærer, kartofler og gulerødder næsten intet klimaaftryk har. Kapitlet omfatter gode råd til klimavenlige indkøbsvaner og til, hvordan man undgår madspild.

Klimaguiden er helt fin især for unge brugere, og nævner blandt andet supermarkedernes køledisk med ‘Too good to go’, madspildsordninger og anvendelse af rester. For den ældre forbruger er der ikke så mange overraskelser her.

Genbrug og bedre udnyttelse af tingene er andre måder at begå sig klimavenligt, og som noget relativt nyt er der også et kapitel om, hvordan man tackler højtiderne nogenlunde klimavenligt.

Transportkapitlet handler blandt andet om, at det er vigtigt at vælge tog og bus – eller cykel – fremfor bilen:

Her må du balancere behovet for, at transporten skal være nem, i forhold til hvad det ‘koster klimaet’.

I samme kapitel langes der kraftigt ud efter den politiske uvilje til at gøre noget for klimavenlig transport. Man må gå ud fra, det især drejer sig om den forrige regering der som bekendt afsatte 53 milliarder til nye motorveje.

Essensen er, at der er masser af ideer, til hvordan vi kan gøre en klimaindsats. Det er let at finde rundt i bogen, og så tilgiver man gerne den forenklede og lidt farvede tilgang til nogle af emnerne:

Når de andre gør det, gør du det også

Supermarkederne vil dig det værste

Forretninger annoncerer for at sælge, og jo mere omsætning, jo bedre. Det er en 200 år gammel overlevelsesstrategi, og man kan vel næppe bebrejde nogen, at de arbejder for at overleve? En efterlevelse af Klimaguiden vil ikke bare reducere klimabelastningen og give os et renere samfund, men også kræve en omlægning af arbejdsmarked og produktion.

Ligeledes kan man studse over forkærligheden for afgifter, fordi afgifter trods de gode hensigter altid rammer socialt skævt. Generelt er der ikke så mange nyheder i Klimaguiden, men den brugbare viden er samlet på en overskuelig måde.

Klimaguiden

Red verden lidt hver dag

Håndbog for klimatosser

Anna Fenger Schefte & Anders Nolting Magelund

189 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby