”Det er vigtigt at kunne læse. Det er vigtigt at kende glæden ved at læse. Det er også vigtigt, at det er glædesfyldt at lære at lære at læse”. Det er hovedbudskabet i denne lille bog.
Fra min pædagogiske praksis kender jeg til forældres overvejelser om det at give deres børn kendskab til skriftsproget. Alle forældre vil det bedste, men er samtidig i tvivl om hvornår, hvor meget og hvordan, de kan gøre. Denne bog er et godt bud fra en fagperson på, hvordan disse spørgsmål kan gribes an.

Erik Håkonssons store faglige erfaring som læseforsker bruges til at komme med klare råd til forældre. Det er lykkedes at anvende den nyeste forskning, uden at det på nogen måde virker tungt. Det pædagogiske udgangspunkt er, at barnet skal opleve det meningsfulde i at kunne læse, ved at forældrene (og daginstitutionspersonalet) gør barnet opmærksom på skirftsproget i hverdagen. Dette kan gøres ved at øge barnets opmærksomhed på f.eks. skilte, indkøbsedler, mm. Forældrene skal se sig selv som rollemodeller og derfor vise barnet læsning i hverdagen. De fleste forældre har hørt budskabet om, at det er vigtigt at læse med sit barn. Håkonsson går dybere og beskriver hvordan man læser dialogisk med børn på forskellige alderstrin. Håkonsson gør op med den pædagogiske holdning, at skriftsproget er noget, der hører skolen til. Han fremhæver, hvordan skriftsproget kan læres gennem leg. Bogen beskriver detaljeret hvorledes det at gå på indkøb, er et oplagt læringsrum for tilegnelsen af skriftsproget. Forfatteren beskriver hvordan barnets interesse kan underbygges ved at skrive navn på barnets tegninger, sætte navn på ting i hjemmet, lege med bogstaver mm.

Det er lykkedes Erik Håkonsson at få formidlet meget viden og komme med mange gode praktisk forslag på forholdsvis få sider. Alle forældre med børn i førskolealderen vil kunne få stor nytte af at læse denne bog.

Forfatter: Erik Håkonsson

Forlag: Kroghs Forlag

Anmeldt af Nana Marie Pedersen