Politikens tidligere chefredaktør og nuværende seniorkorrespondent Herbert Pundik har forfattet ”Det kan ikke ske i Danmark” med undertitlen ”Jødernes flugt til Sverige”. Herbert Pundik er en erfaren journalist og forfatter til flere bøger om sit liv som jøde og chefredaktør.

Denne bog blev første gang udgivet i 1993 i anledning af 50-året for de danske jøders flugt til Sverige i 1943. 25 år senere er der al mulig god grund til atter at genudgive bogen, der skildrer hvordan familien Pundik og mange andre danske jødiske familier flygtede til Sverige, da samarbejdspolitikken led sammenbrud d. 29. august 1943. I alt reddede man næsten alle de på det tidspunkt 7.000 danske jøder – på nær et par hundrede.

Denne nye udgave er med forord af forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen, der drager en parallel til den aktuelle flygtningesituation. Derudover er den nye version revideret og suppleret med et par ekstra og udvidede afsnit. Bogen er letlæst og suppleret med sort-hvid billeder og kort.

”Det kan ikke ske i Danmark” indleder med at sætte spot på jødedommen, dens historie og udbredelse i Danmark. Antisemitismen er ikke en ny ting. Men med Hitler ved magten, blev det et ideal at ”rense” Tyskland for jøder og derefter løse problemet vha. udvandring og sidenhen tilintetgørelse. Holocaust blev en realitet.

Danmark havde en særstilling i forhold til de fleste andre lande under krigen. Det nød jøderne godt af. Samarbejdspolitikken holdt tyskerne fra at jage jøderne i Danmark. Men i efteråret 1943 var det slut! Tyskerne var pressede på alle fronter, og herhjemme gjorde modstandsbevægelsen mere oprør ligesom der kom folkestrejker. Derfor sluttede fredningen af de danske jøder. Nu måtte der akut iværksættes hjælpeforanstaltninger, så de danske jøder ikke endte i koncentrationslejre. Befolkningen – medborgerne – trådte straks til!

Herbert Pundik beretter igennem en lang række øjenvidneskildringer, hvordan arbejdet med at hjælpe jøderne i sikkerhed blev grebet an. Læseren er med lige fra de politiske møder med Hans Hedtoft, hvorefter man begynder at alarmere de menige medlemmer af det jødiske trossamfund. I starten er redningsaktionerne impulsive og ukoordinerede, men snart bliver det sat mere i system. Der rejses penge og overalt i samfundet støtter helt almindelige danskere op om redningsaktionen. Det er gribende og rørende læsning. Jeg måtte fælde en tåre mere end én gang undervejs i læsningen. Hvor var det imponerende, at så mange jøder blev skaffet over sundet på så kort tid, og at så mange danskere helt spontant valgte at hjælpe deres medborgere i nød – trods det, at de selv løb en stor risiko.

Herbert Pundiks beretning er sober og forfalder aldrig til at blive appellerende. Tværtimod kommer forfatterens journalistiske baggrund tydeligt til udtryk i hans fine evne til at skildre forskellige sider af en sag og få nuancerne med. Det er yderst prisværdigt. Forfatteren understreger fx, at der var ordentlige tyskere ligesom der var danske stikkere.

Med ”Det kan ikke ske i Danmark” får vi en vigtig påmindelse om at handle moralsk og næstekærligt. Bogen er reminder om at tage medansvar og ikke se til, når andre er i nød. Det nytter at hjælpe!

Det kan ikke ske i Danmark

Undertitel: Jødernes flugt til Sverige

Genudgivelse

Forfatter: Herbert Pundik

Forlag: Filo

196 sider, ill.

Udgivelsesdato: 25/4 2018

Anmelder: Nønne Lønne Votborg