De fleste vesterlændinge foretrækker at ignorere den grundlæggende konflikt mellem islam og deres egen verdensanskuelse. Det er til dels, fordi de almindeligvis går ud fra, at religion udgør en positiv kraft, og at enhver religiøs overbevisning bør være acceptabel i et tolerant samfund.

Ayaan Hirsi Ali opfordrer med Kætter til en reformation af islam. Det er et holdningsskift til det mere optimistiske i forhold til hendes bog Nomaden, der ikke har meget godt at sige om den store religion.

Ayaan Hirsi Ali inddeler verdens muslimer i tre grupper: Den ene gruppe kalder hun Medina-muslimer, de er rettroende og tilhængere af sharia. Så er der Mekka-muslimer, det store flertal der er tro mod kernen i islam. De er fromme og praktiserende, men ikke tilbøjelige til at gribe til vold.

Den sidste gruppe er de forandringsparate muslimer der har indset behovet for en mere tidssvarende religion.

Ifølge forfatteren er et af problemerne med islam i den moderne verden, at islam ikke tillader kritisk tænkning og aldrig har været åben overfor spørgsmål. Den manglende tolerance overfor kritiske spørgsmål er samtidigt årsagen til den arabiske verdens meget beskedne bidrag til innovation. I den forbindelse kan Det Arabiske Forår betragtes som en succes i sit opgør med autoriteterne.

Forfatteren er både efter den rigide opfattelse af islam men sandelig også efter den vestlige verdens tolerance overfor andre religioner. Ayaan Hirsi Ali gennemgår det teologiske grundlag for islam og supplerer med mange eksempler på grusomheder begået i religionens navn.

Problemet er at Medina-muslimerne har godt fat i troen, og der er en risiko for at de får rykket Mekka-muslimerne over i egen lejr, hvis en modernisering af islam ikke finder sted – eksempelvis ud fra Hirsi Alis fem teser, der omfatter følgende:

Muslimer skal lade Koranen og Islam være åbne overfor kritik og fortolkning; de skal prioritere dette liv – ikke livet efter døden, ligesom de ikke skal opfordre til jihad.

Hensigten er, at respekt for menneskerettighederne skal fylde mere, så der prædikes mindre vold og mere tolerance; og som i Nomaden fastholder Hirsi Ali troen på værdien af mere uddannelse, mere frihed og mere lighed i et moderne retssystem.

Kritikken virker berettiget på sine steder, men spørgsmålet er, om islam ikke allerede er en religion i forandring?

Og til sidst en påstand: Ægte religion er kun mulig, når social og økonomisk retfærdighed er indført. Sandt eller falsk?

Ayaan Hirsi Ali

Oversat af Anders Nygaard

292 sider

Gads Forlag

Udgivet: 2015