Til de pårørende til et menneske med en alvorlig sygdom har Eva Jørgensen skrevet denne bog.

Bogen består dels af forfatterens egne erfaringer fra sit liv under og efter ægtefællens sygdom og død, dels er der oplevelser fra fagfolk, hospitalspræst, psykolog, sygeplejerske, og dels er der tre beretninger fra mennesker, der har og har haft en ægtefælle med en dødelig sygdom.

Samlet bliver det en alsidig blanding af fakta krydret med forfatterens egne betragtninger, en håndbog til den der skal klare hverdagen med en meget syg ægtefælle. Eller rettere, den der pludselig skal skabe en ny hverdag på anderledes betingelser.

Eva Jørgensen tager fat i menneskers behov for at tale om sygdommen, et behov som er meget forskelligt for mænd og kvinder. Ydermere diskuteres de syges egne formodninger om, hvorfor netop de er ramt. En undersøgelse har vist, at de syge i disse tider, hvor man selv er ansvarlig for eget liv, selv forventer, at sygdommen skyldes langvarige livsbelastninger, akutte livskriser og egne psykologiske dispositioner.

Så er der det rent praktiske – en gigantisk papirmølle – der bliver sat i gang ved lægens diagnose. Trods hæren af velmenende mennesker, socialrådgivere, behandlerteams, skal man selv være opmærksom på muligheder/rettigheder, og der er et hav af skemaer, der skal udfyldes. Noget ligner dobbeltarbejde, og forfatteren anbefaler en ’overordnet sygeprofil’, der vil kunne lette en del af arbejdet. For forfatterens eget vedkommende betød bureaukratiet, at familien fik opført en elevatorbygning, der var færdig dagen før ægtefællens død.

Også identitetstabet og justering af forventninger til tilværelsen vendes, og i slutningen er der links til relevante hjemmesider.

Eva Jørgensen

208 sider

Rosinante

Udgivet: 27.09.2013

Fås også som e-bog