Klimaforandringerne har fået betydning for forståelsen af vores rolle her i verden, og det er hensigten med Jordforbindelsers at bidrage til denne vores nye forståelse ved at fokusere på jorden i danske landskabsmalerier. Alle andre elementer i naturen har allerede været emner for granskning, men jorden som landbrugsjord, som uopdyrket og som natur er ny i den sammenhæng, og basalt væsentlig fordi man i danske landskabsmalerier kan se, hvordan vores natursyn har ændret sig gennem årene.

Jordforbindelser er tilknyttet fire udstillinger* der skal synliggøre historiske rødder for nutidens antropocæne landskab, hvor mennesket er den subtile, altinvaderende kraft. Det er en kraft der med sin indflydelse på temperaturforandringer og ændringer i luftens kvælstofmængde mere eller mindre uvidende er den medvirkende årsag til, at invasive arter som eksempelvis gyvel kan sprede sig over store arealer og true et områdes biodiversitet.

I det danske landskabsmaleri kan man aflæse forholdet mellem landskab og natursyn, og man kan se tidens videnskabelige og teknologiske påvirkninger af landet der i perioden 1780-1920 forvandler sig fra ‘herlighedslandskab’ til opdyrkede marker i et landbrugsland. Marker ses i landskabsmalerierne ofte med en by i baggrunden: den potentielt truende industri der nærmer sig.

Den økonomiske udvikling i Danmark er kort beskrevet med baggrund i udviklingen i dansk landbrug fra herremanden med fæstebønderne til landbrugslandets etablering. Rent kunstnerisk kan man se det på de mange storslåede landskaber der langsomt forandrer sig til billleder af firkantede marker, sommetider med en pløjende bonde. Hjulploven er en af de mere landevindende opfindelser, og det er også den man ser på Peter Hansens berømte billede Pløjemanden vender.

En ganske stor del af de i Jordbindelser anvendte malerier er velkendte – her er Eckersberg, L.A. Ring, Vilhelm Hammershøi – men får en anden, dybere mening med en tolkning ud fra et industrialiserings – og kultiveringssynspunkt. Endnu en løftet pegefinger til vores udnyttelse af naturen – men smukt indpakket.

*Udstillingen om det antropocæne landskab er åbnet den 14. januar på Faaborg Museum. Den 8. juni åbnes for udstillingen på Fuglsang Kunstmuseum, den 6. oktober 2019 på Ribe Kunstmuseum, og den 3. februar 2019 på Den Hirschprungske Samling.

Kunstnerne Camilla Berner og Rune Bosse har skabt samtidsværker til udstillingen.

Jordforbindelser

Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne landskab

Gerturd Oelsner og Gry Hedin (red.)

Thor J. Mednick, Laura Søvsø Thomasen, Henrik Kragh Sørensen, Jens Aage Søndergaard, Anette Stavensø Møller

196 sider

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: 18.01.2018

Birte Strandby