Hvad betyder det at være en rigtig socialdemokrat? Det har Jan Johansen selv en definition på:

Jeg er

… medlem af et parti der kæmper for at uligheden ikke bliver større. Et parti der vil samle Danmark. Et samfund hvor der er plads til alle, hvor vi på solidarisk vis tager os af dem der ikke kan klare sig selv.

Ellers kan undertitlen godt give foruroligende tanker om en forherligende biografi, men bogen kommer ud over den almindelige biografiske standard med sin prioritering af Jan Johansens faglige arbejde på Lindøværftet og det politiske arbejde. Især Jan Johansens enighed med Enhedslisten om ændring af dagpengesystemet er der lagt vægt på i bogen. En holdning der sætter ham i modsætningsforhold til partiledelsen i Socialdemokratiet.

Til gengæld går Jan Johansen stærkt ind for den nyligt gennemførte skolereform, blot beklager han, at der ikke er tvungen lektiecafé. Det kan godt undre en læser der netop har erfaret, at Jan Johansen selv havde en hård tid i folkeskolen og forlod den tidligt. Umiddelbart er der ikke noget der antyder, at skolereformen giver plads til børn, der bryder sig mindre om skolen og måske ville have mere gavn af at gå tidligt hjem.

Efter som ganske ung at have sejlet begynder Johansen at arbejde på Lindøværftet, og i stadigt højere grad engagere sig i fagligt arbejde. Han bliver tillidsmand for rengøringsklubben på Lindø og lærte at tackle lønforhandlinger, konflikter og skarpe faggrænser. Lindø bygger verdens bedste skibe, men også nogen af de dyreste, og konkurrencen fra Asien bliver stadigt hårdere. Desuden hærges Lindøværftet hyppigt af strejker og får påtale fra bestyrelsen, hvor også Jan Johansen er medlem. I 2012 beslutter man at lukke værftet, når den sidste ordre er afsluttet. Jan Johansen giver udtryk for tvivl om, hvorvidt regnskabet er reelt, forstået på den måde, at Lindø måske byggede skibe til Mærsk for billigt. Kunne man have tjent mere på udenlandske ordrer?

Jan Johansen melder sig ind i Socialdemokratiet med en forventning om at kunne gøre noget for især arbejdsmarkedspolitikken, og i 2011 får han mere end 4.000 personlige stemmer og en plads i Folketinget, hvor han siden har opnået ry som Den rigtige Socialdemokrat. Der er også en historie om en fartbøde og nogle sunde grundlæggende holdninger, som man kunne ønske at finde hos alle politikere.

Peter Faber

223 sider

mellemgaard

Udgivet: 2015

Birte Strandby